Steeds vaker worden wij in Nederland geconfronteerd met excessief geweld. Het gaat daarbij om vormen van geweld waarbij de daders (vuur)wapens gebruiken tegen (een of meerdere) personen en waarbij de aard en/of omvang van het gebruikte geweld dan wel de (jeugdige) leeftijd van de dader als buitengewoon kunnen worden aangemerkt. Hieronder valt ook afpersingsproblematiek dat complexe vormen aanneemt.

Praktische hulp

Handreiking | Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld - Een stappenplan met het algemene juridische kader

  • Datum: 29 Jan 2024
  • Auteur: Pro Facto in opdracht van het Ministerie van JenV
  • Documenttype: Handboek
  • Pagina's: 145