Is er goed werk geleverd? Hoe zag de gezamelijke aanpak er eigenlijk uit? Wat kan er beter?

Rijker Verantwoorden daagt uit om deze vragen expliciet te beantwoorden. Een manier om zowel het eigen handelen als het gezamelijk optreden te legitimeren. Uiteindelijk maken partijen zo zichtbaar -aan de interne organisatie, samenwerkende partners, politiek en de burger- welke publieke waarden ze dienen en waar ze mee bezig zijn. 

 

Praktische hulp

  • Datum: 1 Jan 2019
  • Documenttype: Algemeen

De vraag of er goed gewerkt is, is een legitieme vraag die een geloofwaardig antwoord verdient. Dit onderzoeksrapport gaat over hoe je dit kan doen.

  • Datum: 1 Jan 2019
  • Documenttype: Algemeen

Links

Deze uitgave is tot stand gekomen op basis van jarenlange samenwerking aan het thema rijker verantwoorden. Het onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het Landelijk Programma Ondermijning bij de Nationale Politie.

Verantwoorden in verbinding