Sinds 2012 voert de overheid een zerotolerancebeleid tegen Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Leden van deze motorclubs accepteren geen grenzen die van buitenaf zijn opgelegd (‘outlaw’). Verder zijn motorrijden, broederschap en groepssymbolen kenmerkend voor de groepscultuur. Dreigen met geweld en verstoring van de openbare orde zijn onderdelen van hun clubcultuur. 


De leden gebruiken de clubs veelal voor de afscherming van criminele en ondermijnende activiteiten zoals drugshandel en witwassen.

Sinds eind 2016 lopen er verschillende civiele juridische procedures waarin het Openbaar Ministerie rechtbanken met succes heeft verzocht om Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) verboden te verklaren. Het Openbaar Ministerie kan via het privaatrecht een civiel verbod aanvragen bij de rechter, wanneer de activiteiten van een OMG ontwrichtend zijn voor de samenleving en de club een gevaar oplevert voor het maatschappelijk leven.

Het civiel verbod is momenteel van toepassing op Bandidos, Catervarius, Satudarah, Hells Angels en No Surrender. Voor de laatste twee genoemde OMG’s geldt dat zij na uitspraak van het gerechtshof in cassatie zijn gegaan en daarmee nog niet onherroepelijk verboden zijn.

Wat doen we in de regio?

Met het civielrechtelijk verbod op een OMG kunnen burgemeesters bestuurlijk optreden wanneer deze clubs zich binnen de gemeentegrenzen manifesteren door middel van de aanwezigheid van clubhuizen, het organiseren van ride-outs en of OMG-leden die aanwezig zijn in de lokale horeca. Waar pas strafrechtelijk opgetreden kan worden nadat een verbod onherroepelijk is geworden, kan bestuursrechtelijk al worden geïntervenieerd na een niet-onherroepelijke civielrechtelijke uitspraak. De regionale aanpak van OMG’s op regionaal niveau wordt gestimuleerd en gefaciliteerd om verplaatsingseffecten te voorkomen.