Handhavingsknelpunten kunnen, onder voorwaarden, worden ingezet daar waar sprake is van een handhavingstekort in de aanpak van ondermijning. Bij een handhavingstekort is er onvoldoende sprake van handhaving van de regelgeving. Hierdoor ontstaat een risico op maatschappij ondermijnende situaties. Verwacht wordt dat een integrale aanpak het meest effectieve middel is om deze ondermijnende situaties te bestrijden.

Wat doen we in de regio?

Wat doen we in de regio?

“Handhavingsknelpunten zijn door de Stuurgroep RIEC als zodanig aangewezen personen of een groep personen, gebied of branche, waarover verschillende overheden of bestuursorganen signalen bereiken dat de vigerende regelgeving structureel niet wordt nageleefd, hetgeen mogelijk leidt tot een maatschappij ondermijnende situatie, bestaand uit bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te sanctioneren gedragingen” (artikel 1.7 RIEC Convenant).