De regio Rotterdam telt 23 gemeenten. Iedere gemeente heeft een belangrijke rol in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Zo beschikken zij over informatie die essentieel is voor het in kaart brengen en aanpakken van lokale problemen.

Denk bijvoorbeeld aan meldingen van burgers, bevindingen van boa’s en gegevens uit gemeentelijke systemen. Bij veel gemeenten is die informatie wel aanwezig, maar moeilijk terug te vinden. Bijvoorbeeld door andere prioriteiten, gebrek aan capaciteit of omdat informatie door de waan van de dag niet goed wordt vastgelegd en/of opgeslagen. 

Beter inzicht in lokale problematiek

Om de intelligencepositie (oftewel: informatiepositie) van gemeenten te verbeteren, krijgen zij ondersteuning van het Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning. Het doel daarvan is dat gemeenten beter inzicht krijgen in de lokale ondermijningsproblematiek en daarmee beter informatiegestuurd kunnen werken. Dat betekent onder andere dat zij kwetsbare branches en verdachte locaties gerichter kunnen controleren. Dat is belangrijk om georganiseerde criminaliteit effectief te bestrijden en de woon- en werkomgeving veilig te houden.

Gemeenten worden meer ‘datavolwassen’

Het versterkingsprogramma, welke onderdeel is van het RIEC Rotterdam, helpt gemeenten onder andere bij het opstellen van een concept privacy protocol, het uitvoeren van de datavolwassenheidsscan en het inrichten van een eigen dashboard. Zo krijgen gemeenten concrete handelingsperspectieven om de ‘datavolwassenheid’ (verder) te verbeteren en te uniformeren.