Wapens zijn verboden. Toch komen wapenbezit en steekincidenten steeds meer voor onder jongeren.

Er zijn nog 4 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktijkvoorbeelden

Een besluit Last Onder Dwangsom van de gemeente Rotterdam ten behoeve van de aanpak steekincidenten die als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten.

 • Datum: 4 Jun 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Nieuwsbrief
 • Pagina's: 5

Onderzoeksrapporten en publicaties

de evaluatie van het actieplan wapens en jongeren, dat wij Deze evaluatie is tot stand gekomen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van het actieplan is om in een periode van twee jaar (2021 en 2022) het wapenbezit en -gebruik onder jongeren terugdringen. Het plan omvat 16 acties die op landelijk en lokaal niveau uitgevoerd zouden gaan worden. In deze evaluatie zijn aanbevelingen opgenomen voor vervolgacties..

 • Datum: 31 Jan 2023
 • Auteur: J. Snippe, J.A. de Muijnck, L. Wouters
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 100

Praktische hulp

De in de interventiematrix genoemde organisaties beschikken over interventiemogelijkheden/-bevoegdheden die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de problematiek. De matrix kan behulpzaam zijn om de betrokken medewerkers inzicht te geven in het totale ‘arsenaal’ aan mogelijkheden en is bedoeld als hulpmiddel om in een casus een samenhangende aanpak te realiseren. Doel van deze interventiematrix is ook het voorspelbaar maken van de aanpak van wapenbezit onder met name jongeren.

 • Datum: 9 Aug 2023
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Pagina's: 24