De Strategische agenda 2023-2026 en de jaarverslagen van de politieenheid Rotterdam zijn hier te vinden.