Agenda

Leerhuisbijeenkomst Personen met Verward Gedrag

Datum: 16 sep 2021 Locatie: Landvast, Haven 4 te Alblasserdam Tijd: 14.00 - 16.30 uur - Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje

Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken
Personen met verward gedrag krijgen steeds vaker, veelal met ambulante hulp aan huis, een sociale huurwoning toegewezen. Deze woningen staan vaak in ‘kwetsbare’ wijken: wijken met relatief veel werkloosheid, armoede, jeugd- en opvoedproblematiek, criminaliteit en (geestelijke) gezondheidszorgen. Mensen die het zelf niet altijd makkelijk hebben worden geconfronteerd met buurtgenoten met verward gedrag die hen angstig maken of irritatie, boosheid en soms zelfs wanhoop veroorzaken. Hoe kunnen we deze wijken beter toerusten op de aanwezigheid van personen met verward gedrag? Welke voorzieningen zijn nodig om mensen met verward gedrag op een goede manier te begeleiden, zodat zij geen ernstige overlast veroorzaken? En andersom: hoe kunnen we de draagkracht van een wijk verhogen, zodat mensen met verward gedrag een plek in onze samenleving vinden waar zij zoveel mogelijk zichzelf kunnen en mogen zijn? De-stigmatisering vormt hierbij een belangrijk onderdeel: de beweging van “enge mensen” naar kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag. Maar ook goed bereikbare meldpunten met een snelle opvolging kunnen het verschil maken tussen escalatie en verdraagzaamheid.

Doelgroep
Voor dit Leerhuis worden naast de leden van het RVO ook de wethouders zorg, de wethouders wonen, hun ambtelijk adviseurs, woningbouwcorporaties, de partners die een rol spelen bij de sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag en de cliënt- en familieorganisaties uitgenodigd.

Programma

14.00 - 14.10: Inloop met hapje en drankje

14.10 - 14.15: Welkom door de voorzitter van de VAR, burgemeester Milene Junius van Hellevoetsluis

14.15 - 14.20: Inleiding door burgemeester Bram van Hemmen van de Hoeksche Waard, tevens regionaal portefeuillehouder Personen met Verward Gedrag/WVGGZ

14.20 - 14.40: In gesprek met Henriette van Iterson

Henriette werd gedwongen opgenomen nadat de buren de politie alarmeerden. Ze keerde uiteindelijk terug naar haar zelfstandige woning waar ze wordt begeleid in haar verdere herstel naar zelfstandigheid. Henriette vertelt over haar ervaringen in deze periode, over de moeilijkheden en over dat wat haar heeft geholpen om te zijn waar ze nu is.

Burgemeester Jolanda de Witte van Albrandswaard, tevens referent van de portefeuille Personen met Verward Gedrag in Rotterdam-Rijnmond, zal Henriette interviewen.

14.40 - 15.40: Jeroen Frissen, adviseur Sociale Huisvesting bij bureau Circusvis

Jeroen gaat nader in op de transformatie die gaande is onder de bewoners van de sociale huursector, de ontwikkelingen op het gebied van overlast en veiligheid in wijken waar de sociale woningvoorraad zich concentreert en de invloed van deze concentratie. Ook de achtergronden bij deze ontwikkelingen worden toegelicht. Hij zal stilstaan bij de manier waarop verschillende partijen kunnen omgaan met deze ontwikkelingen. Daarbij komen ook praktische voorbeelden aan bod.

15.40 - 15.50: Korte pauze

15.50 - 16.20: Kees Buitendijk, wooncoach GGZ en multiproblematiek bij Pameijer

Als wooncoach in een intra- en extramurale locatie voor GGZ clienten met multiproblematiek in Rotterdam Delfshaven, begeleidt Kees mensen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. De inzet van de wooncoach is gericht op het signaleren van problemen, het voorkomen van terugval, het verminderen van overlast in de wijk en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. Kees is tevens lid van het Pameijer consultatieteam, waar complexe casuistiek wordt besproken en naar oplossingen wordt gezocht. Hij neemt u mee in zijn jarenlange praktijkervaring en schijnt licht op de uitdagingen waar we voor staan.

16.20 - 16.25: Nabeschouwing door Bram van Hemmen

16.25 - 16.30: Afsluiting door Milene Junius

16.30 - 17.30: Napraten met hapje en drankje (optioneel)

Aanmelden

I.v.m. de coronaregels is aanmelden verplicht. Dat kan hieronder.

In Landvast kunnen op 1,5 meter afstand 80 personen aanwezig zijn. 

U heeft een vaste zitplaats met een kleine tafel. Hapjes en drankjes worden uitgeserveerd.

Aanmelden voor Leerhuis Personen met Verward Gedrag - Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken