Agenda

Netwerkbijeenkomst Maatschappelijk ongenoegen (polarisatie, radicalisering en extremisme)

Datum: 18 sep 2023 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht Tijd: 13:30 - 17:00 uur

Maatschappelijk ongenoegen is één van de twee geprioriteerde veiligheidsthema’s op de Strategische Agenda 2023 – 2026 van de eenheid Rotterdam. Binnen Maatschappelijk ongenoegen vallen de thema’s polarisatie, radicalisering en extremisme, online aangejaagde ordeverstoring en statelijke dreigingen. In juni 2022 is de rapportage (behoefte)peiling maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering aangeboden aan het RVO. Hieruit zijn een tweetal opgaven geformuleerd; het oprichten van een regionaal netwerk onder voorzitterschap van de regionaal portefeuillehouder en vervolgens samen met het netwerk uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de rapportage.

Aanmelden voor Netwerkbijeenkomst Maatschappelijk ongenoegen