Agenda

Leerhuisbijeenkomst 'informatiegestuurd werken'

Datum: 3 jul 2023 Locatie: Oude Stadhuis, Markt 11 3131 CR Vlaardingen Tijd: 15.00-17.30 uur

Programma

15.00 uur Inloop met koffie en thee.

15.10 uur Opening door de voorzitter van de VAR, burgemeester Jan Heijkoop.

15.15 uur De weg naar een datagedreven bestuurlijke aanpak ondermijning Vanaf 1 januari 2023 is het RIEC Rotterdam met het nieuwe Versterkingsprogramma 2023 e.v. aan de slag gegaan. Eén van de ambities binnen het Versterkingspro-gramma 2023 e.v. is om een gezamenlijk intelligencebeeld te ontwikkelen. Het (verder) versterken van de gemeentelijke intelligencepositie is hiervoor van cruciaal belang. Hoe is het daarmee gesteld? Hoe kan het RIEC Rotterdam gemeenten in de regio hierbij ondersteunen? Laila el Bozidi (gemeente Vlaardingen) heeft hier in opdracht van het RIEC Rotter-dam onderzoek naar gedaan en neemt u mee in de uitkomsten van het onderzoek en hoe ook u kan werken aan het verbeteren van uw gemeentelijke informatiepositie.

15.55 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

16.05 uur Integrale aanpak van opslagboxen en bedrijfsverzamelgebouwen En hoe verder? Hoe kan een gezamenlijk informatie- en intelligencebeeld worden omgezet in een effectieve aanpak van ondermijning? Hoe zet u het bestuurlijk en strafrechtelijke instrumentarium gezamenlijk in om ook het zelfreinigend vermogen van de opslagboxen en/of bedrijfsverzamelgebouwenbranche te stimuleren? Janco de Pijper (ontkleurd projectleider Holsteiner) deelt zijn opgedane ervaringen vanuit de aanpak Holsteiner in de bedrijventerreinen Spaanse Polder, 's- Gravenlandsepolder en Noord-West.

16.35 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

16.45 uur Samenvatting, conclusies en afspraken door de portefeuillehouder Ondermijning, burgemeester Reinie Melisant.

16.55 uur Afsluiting door de voorzitter van de VAR, burgemeester Jan Heijkoop.

17.00 uur Napraten met een hapje en drankje.

Aanmelden voor Leerhuis ´Informatiegestuurd werken´ op 3 juli 2023