Over de VAR

De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:
- kennis en best practices te verzamelen en te delen bijvoorbeeld via de website en kennisbijeenkomsten
- werkgroepen te faciliteren op de regionale prioriteiten 
- nieuwe thema’ s te agenderen
- bij te dragen aan bewustwording of een aanzet tot borging te geven
- regionale monitoring te verzorgen

De regiegroep verzorgt de bestuurlijke aansturing van de VAR en bestaat uit de volgende leden:
- burgemeester J. Heijkoop, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, voorzitter                                                    
- burgemeester H. Wagner, gemeente Albrandswaard, voorzitter drivergroep Geweld 
- burgemeester A.J. Moerkerke, gemeente Papendrecht, voorzitter regionaal netwerk Jeugd en Veiligheid
- mevrouw C. van Breda, politie eenheid Rotterdam
- mevrouw E. Verbeem, Openbaar Ministerie Rotterdam
- de heer R. Bakker, gemeente Rotterdam
- de heer C. Post, Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de VeiligheidsAlliantie. 

 

 • Léon Heijmans

  leon.heijmans@politie.nl
  06- 209 04 727

 • Saskia Duimelaar

  beleidsadviseur

  s.duimelaar@rotterdam.nl
  06 - 183 434 27

 • Peter Groeneveld

  directeur

  pm.groeneveld1@rotterdam.nl
  06 - 102 581 93

  Dagelijkse leiding, algemene zaken, secretaris werkgroep cybercrime, contactpersoon voor de gemeenten van Voorne-Putten en Rotterdam.

 • Elleke Mulder

  beleidsadviseur OM

  e.mulder7@om.nl
  06 - 520 737 11

  OM-gerelateerde onderwerpen. Contactpersoon voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

 • Annemieke Wierstra

  beleidsadviseur

  aa.wierstra-meyer@rotterdam.nl
  06 - 103 850 78

  Jeugd en Veiligheid, Personen met Verward Gedrag, Privacy Platform Eenheid Rotterdam, bestuurlijke Leerhuizen. Secretaris van regiegroep en bestuur. Contactpersoon voor de Drechtsteden.