Over de VAR

De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:
- Kennis en best practices te verzamelen en te delen bijvoorbeeld via de website en kennisbijeenkomsten
- Werkgroepen te faciliteren op de regionale prioriteiten 
- Nieuwe thema’ s te agenderen
- Bij te dragen aan bewustwording of een aanzet tot borging te geven
- Regionale monitoring te verzorgen

De regiegroep verzorgt de bestuurlijke aansturing van de VAR en bestaat uit de volgende leden:

 1. Burgemeester M. Junius, gemeente Hellevoetsluis, voorzitter VAR
 2. Burgemeester J. Heijkoop, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, vicevoorzitter  VAR                                                       
 3. Burgemeester J. de Vries, gemeente Sliedrecht, portefuillehouder Jeugd en Veiligheid   
 4. Burgemeester M. Vroom, gemeente Krimpen aan den IJssel, portefeuillehouder Cyber
 5. Burgemeester J. de Witte, gemeente Albrandswaard, portfeuillehouder Personen met Verward Gedrag/Wet Verplichte GGZ
 6. Mevrouw M. Haage, politie eenheid Rotterdam
 7. Mevrouw L. van der Wees, Openbaar Ministerie Rotterdam
 8. De heer S. Scheer, gemeente Rotterdam
 9. Mevrouw F. Houthoff, gemeente Rotterdam
 10. Mevrouw C. Frentz, Veiligheidsregio ZHZ

 

Klik hier voor het VAR Jaarverslag 2020 / Jaarplan 2021

 

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de VeiligheidsAlliantie. 

 

 • Astrid de Jong

  Hoofd VAR

  a.dejong4@rotterdam.nl
  06-42107348

  Aansturing, dagelijkse leiding, bedrijfsvoering, bestuurlijke advisering/overleggen, PVO-manager, voorzitter werkgroep cybercrime, deelname Regionale Tafel Mensenhandel.

 • Annemieke Wierstra

  Beleidsadviseur

  aa.wierstrameyer@rotterdam.nl
  06-10385078

  Taakaccenten: Jeugd en Veiligheid, Personen met Verward Gedrag/Wet Verplichte GGZ, Privacy Platform Eenheid Rotterdam, Mensenhandel, bestuurlijke Leerhuizen. Contactpersoon voor de gemeenten binnen de DVO's Oost en Noord.

 • Leonora Buis-Meulmeester

  Beleidsadviseur

  la.meulmeester@rotterdam.nl
  06-48061820

  Taakaccenten: huiselijk geweld, seniorenveiligheid, veilig wonen, cybercrime en de kenniscarrousels. Secretaris VAR Bestuur en Regiegroep VAR. Contactpersoon voor de gemeenten binnen het DVO Zuid-West en de gemeente Hoeksche Waard.

 • Ilona Nienhuis

  Beleidsadviseur VAR (Politie)

  ilona.nienhuis@politie.nl
  06-27016701

  Taakaccenten: monitoring, radicalisering/polarisatie, bestuurlijke aanpak ondermijning, communicatie. Contactpersoon voor de gemeenten binnen het DVO Zuid-Holland Zuid (muv Hoeksche Waard) en politie.

 • Michael de Man

  Projectleider PVO

  michael.deman@hetccv.nl
  06-31680811

  Lokale projecten Veilig Ondernemen, projectleider Digitaal Veilig MKB en organisator ondermijningsbijeenkomsten, projectleider Cyberbuddies, ondersteuning PPS-samenwerking (o.a. Cybernetwerken), KVO-certificering.

 • Soesma Radja

  Beleidsregisseur mensenhandel

  us.radja@rotterdam.nl
  06-48377184

  Coördinatie- en aanspreekpunt voor de gemeentelijke aandachtsfunctionarissen / werkgroepen regionaal Beleidskader Mensenhandel, ondersteuning regionaal portefeuillehouder mensenhandel, secretaris Regionale Tafel Mensenhandel.

 • # vacature #

  Beleidsadviseur OM


  OM-gerelateerde onderwerpen.

 • Monique Hartman-Benda

  Secretaresse

  m.hartmanbenda@rotterdam.nl
  010-2676389

  Ondersteuning van het kernteam.