Over de VAR

De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:
- Kennis en best practices te verzamelen en te delen bijvoorbeeld via de website en kennisbijeenkomsten
- Werkgroepen te faciliteren op de regionale prioriteiten 
- Nieuwe thema’ s te agenderen
- Bij te dragen aan bewustwording of een aanzet tot borging te geven
- Regionale monitoring te verzorgen

De regiegroep verzorgt de bestuurlijke aansturing van de VAR en bestaat uit de volgende leden:

 1. Burgemeester J. Heijkoop, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, voorzitter                                                         
 2. Burgemeester A. Jetten, gemeente Vlaardingen, vicevoorzitter 
 3. Burgemeester A.J. Moerkerke, gemeente Papendrecht, voorzitter regionaal netwerk Jeugd en Veiligheid   
 4. Burgemeester M. Vroom, gemeente Krimpen aan den IJssel, klankbord Cyber
 5. Burgemeerster J. de Witte, gemeente Albrandswaard
 6. Mevrouw C. van Breda, politie eenheid Rotterdam
 7. Mevrouw E. Verbeem, Openbaar Ministerie Rotterdam
 8. Mevrouw E. van Dijk, gemeente Rotterdam

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de VeiligheidsAlliantie. 

 

 • Léon Heijmans

  leon.heijmans@politie.nl
  06- 209 04 727

 • Peter Groeneveld

  directeur

  pm.groeneveld1@rotterdam.nl
  06 - 102 581 93

  Dagelijkse leiding, algemene zaken, secretaris werkgroep cybercrime, contactpersoon voor de gemeenten van Voorne-Putten en Rotterdam.

 • Elleke Mulder

  beleidsadviseur OM

  e.mulder7@om.nl
  06 - 520 737 11

  OM-gerelateerde onderwerpen. Contactpersoon voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

 • Annemieke Wierstra

  beleidsadviseur

  aa.wierstra-meyer@rotterdam.nl
  06 - 103 850 78

  Jeugd en Veiligheid, Personen met Verward Gedrag, Privacy Platform Eenheid Rotterdam, bestuurlijke Leerhuizen. Secretaris van regiegroep en bestuur. Contactpersoon voor de Drechtsteden.