Over de VAR

De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:
- Kennis en best practices te verzamelen en te delen bijvoorbeeld via de website en kennisbijeenkomsten
- Werkgroepen te faciliteren op de regionale prioriteiten 
- Nieuwe thema’ s te agenderen
- Bij te dragen aan bewustwording of een aanzet tot borging te geven
- Regionale monitoring te verzorgen

De regiegroep verzorgt de bestuurlijke aansturing van de VAR en bestaat uit de volgende leden:

  1. Burgemeester J. Heijkoop, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, voorzitter                                                         
  2. Burgemeester A.J. Moerkerke, gemeente Papendrecht, voorzitter regionaal netwerk Jeugd en Veiligheid   
  3. Burgemeester M. Vroom, gemeente Krimpen aan den IJssel, klankbord Cyber
  4. Burgemeester J. de Witte, gemeente Albrandswaard
  5. Mevrouw C. van Breda, politie eenheid Rotterdam
  6. Mevrouw E. Verbeem, Openbaar Ministerie Rotterdam
  7. Mevrouw E. van Dijk, gemeente Rotterdam
  8. De heer R. Brons, Veiligheidsregio ZHZ

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de VeiligheidsAlliantie.