Vastgoed

De aanpak van crimineel vastgoed (Motus) focust op een vitale schakel in criminele bedrijfsstructuren; crimineel vastgoed. Dit door malafide verhuurmakelaars aan te pakken én bonafide pandeigenaren handvatten te bieden. 

Samen naar een eerlijke en veilige branche

Motus is de versterkingspijler van de eenheid Rotterdam die zich richt op crimineel vastgoed. In strijd tegen ondermijnende criminaliteit versterkt Motus samen met partners de vastgoedbranche. Ciminele samenwerkingsverbanden worden verstoord en er wordt gewerkt aan de weerbaarheid van de maatschappij. Motus brengt publieke en private partijen samen. 

"Zo brengen we een beweging op gang naar een eerlijke en veilige branche." 

Houd de site in de gaten! Vanuit Motus wordt nieuwe kennis hier geüpload 

Klik op de links hieronder voor andere sites met...

Procedures en regels omtrent ontruiming, voor VVE's

Meer over het huurpaspoort

Meer over het activeren van VVE's

Tips en regels voor goede verhuur

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

"Eén van de uitdagingen de komende tijd is om op basis van een integrale informatiepositie alle malafide verhuurmakelaars in beeld te krijgen. Op basis van deze integrale informatiepostie zetten we interventies gericht in, vergroten we onze slagkracht en treden we op als één overheid. Naast repressie zetten we vooral in op preventie. Bijvoorbeeld door maatschappelijke coalities te bouwen en burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit." 

Martijn Scherpenisse
Motus

Op zoek naar kennis die u verder kan helpen?

In de documenten hieronder is de kennis vanuit het netwerk verzameld en weergegeven. Dit zijn onder andere stappenplannen, leerervaringen, arresten en praktisch bruikbare documenten zoals presentaties, factsheets en flyers. 

 

Praktische documenten

 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Meer over hoe panden misbruikt worden en wat de VVE's daar aan kunnen doen.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Meer over wat spookbewoning is en wat u als burger daaraan kan doen.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Voorzorgsmaatregelen die u kan nemen om misbruik van uw woning te voorkomen.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Tips waarmee u als verhuurder misbruik van uw woning kan voorkomen
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Are you going to rent out your home or are you a letting agent? Then make sure that you are doing business with potential tenants who are honest.In this document you find tips and tricks that may help you.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Motus - de versterkingspijler vastgoed- heeft deze flyer ontwikkeld voor pandeigenaren, verhuurmakelaars en andere professionele verhuurders.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: Motus -versterkingspijler vastgoed
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3

Meer over...

De hoogbouwvisie met daarin meer over hoe je spookbewoning kunt voorkomen door de openbare ruimte anders in te richten.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In de brief staat alles met betrekking tot vastgoed geel gemarkeerd.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Sommige huurders gebruiken woningen en bedrijfsruimten voor criminele doeleinden. Te denken valt aan een hennepkwekerij in een huurwoning of het koud zetten van gestolen voertuigen in een gehuurde bedrijfsloods. Onder- en bovenwereld raken elkaar waarbij de bonafide verhuurder onbewust en ongewild ondermijnende criminaliteit faciliteert. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd naar de verhuur van panden voor criminele doeleinden. Welke verschijningsvormen zijn er? Welke bestaande (preventieve) maatregelen of aanpakken staan bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking en welke mogelijk aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in deze studie. Kijk voor de verhuurmaatregelen op pagina 29.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Deze factsheet is het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door Bureau Beke. Zie het kopje meer over... In deze factsheet staat een overzicht van welke maatregelen of aanpakken bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking staan. Ook staat weergegeven welke aanvullende instrumenten nodig zijn om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan.
 • Datum: 05 Jul 20
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0