Vastgoed

De aanpak van crimineel vastgoed (Motus) focust op een vitale schakel in criminele bedrijfsstructuren; crimineel vastgoed. Dit door malafide verhuurmakelaars aan te pakken en verhuurders handvatten te bieden. 

Samen naar een eerlijke en veilige branche

Criminele misbruiken onder andere huurwoningen om anoniem te verblijven en/of illegale activiteiten uit te voeren. Woningen worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor het opslaan en verbergen van vuurwapens, drugs en (met criminaliteit verdiend) geld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de eigenaar van de woning en de veiligheid van de woonomgeving.

Motus is één van de RIEC-Versterkingspijlers die zijn opgericht om de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio Rotterdam te versterken. Hierin werken verschillende overheidspartijen samen. Motus richt zich specifiek op de aanpak van crimineel vastgoed. Enerzijds worden criminele netwerken verstoord en anderzijds werkt Motus samen met publieke en private partijen om de maatschappij weerbaarder te maken.  

 

Motus | RIEC-Versterkingspijler Vastgoed

 

Voor VvE's: regels omtrent ontzegging gebruik appartement

Voor VvE's: meer over het activeren van uw VvE

Qii: het nieuwe Huurpaspoort

Gemeente Rotterdam: tips en regels voor goede verhuur

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio Rotterdam?

"Eén van de uitdagingen voor de komende tijd is op basis van een integrale informatiepositie alle malafide verhuurmakelaars in beeld te krijgen. Op basis van deze integrale informatiepositie zetten we interventies gericht in, vergroten we onze slagkracht en treden we op als één overheid. Naast repressie zetten we vooral in op preventie. Bijvoorbeeld door maatschappelijke coalities te bouwen en burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit." 

Motus, de RIEC-Versterkingspijler Vastgoed

Volg Motus - Versterkingspijler Vastgoed op LinkedIn

Praktische documenten

Motus - de versterkingspijler vastgoed- heeft deze flyer ontwikkeld voor pandeigenaren, verhuurmakelaars en andere professionele verhuurders.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Motus -versterkingspijler vastgoed
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
De infographic geeft tips hoe vastgoedcriminaliteit kan worden herkend.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Meer over hoe panden misbruikt worden en wat de VVE's daar aan kunnen doen.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Tips waarmee u als verhuurder misbruik van uw woning kan voorkomen
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Are you going to rent out your home or are you a letting agent? Then make sure that you are doing business with potential tenants who are honest.In this document you find tips and tricks that may help you.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Criminelen huren panden voor hun illegale activiteiten om zelf buiten te schot blijven. Maar verhuurders van deze panden komen in de spotlights te staan als dit pand in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting. Als u een pand verhuurt, is het dus van het grootste belang dat u een potentiële huurder grondig screent en dat u alert bent op verdachte omstandigheden. U kunt namelijk voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten en dat u zelf onbedoeld betrokken raakt bij criminaliteit. Lees daarover meer in de brochure Veilig uw pand verhuren.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC & politie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16

Meer over...

Sommige huurders gebruiken woningen en bedrijfsruimten voor criminele doeleinden. Te denken valt aan een hennepkwekerij in een huurwoning of het koud zetten van gestolen voertuigen in een gehuurde bedrijfsloods. Onder- en bovenwereld raken elkaar waarbij de bonafide verhuurder onbewust en ongewild ondermijnende criminaliteit faciliteert. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd naar de verhuur van panden voor criminele doeleinden. Welke verschijningsvormen zijn er? Welke bestaande (preventieve) maatregelen of aanpakken staan bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking en welke mogelijk aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in deze studie. Kijk voor de verhuurmaatregelen op pagina 29.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Deze factsheet is het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door Bureau Beke. Zie het kopje meer over... In deze factsheet staat een overzicht van welke maatregelen of aanpakken bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking staan. Ook staat weergegeven welke aanvullende instrumenten nodig zijn om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De hoogbouwvisie met daarin meer over hoe je spookbewoning kunt voorkomen door de openbare ruimte anders in te richten.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In het Motus-alert houden we je op de hoogte wat ons de afgelopen maanden bezighield.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-Versterkingspijler Vastgoed (Motus)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1