Vastgoed

De aanpak van crimineel vastgoed (Motus) focust op een vitale schakel in criminele bedrijfsstructuren; crimineel vastgoed. Dit door malafide verhuurmakelaars aan te pakken én bonafide pandeigenaren handvatten te bieden. 

Samen naar een eerlijke en veilige branche

Motus is de versterkingspijler van de eenheid Rotterdam die zich richt op crimineel vastgoed. In strijd tegen ondermijnende criminaliteit versterkt Motus samen met partners de vastgoedbranche. Ciminele samenwerkingsverbanden worden verstoord en er wordt gewerkt aan de weerbaarheid van de maatschappij. Motus brengt publieke en private partijen samen. 

"Zo brengen we een beweging op gang naar een eerlijke en veilige branche." 

Houd de site in de gaten! Vanuit Motus wordt nieuwe kennis hier geüpload 

Klik op de links hieronder voor andere sites met...

Procedures en regels omtrent ontruiming, voor VVE's

Meer over het huurpaspoort

Meer over het activeren van VVE's

Tips en regels voor goede verhuur

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

"Eén van de uitdagingen de komende tijd is om op basis van een integrale informatiepositie alle malafide verhuurmakelaars in beeld te krijgen. Op basis van deze integrale informatiepostie zetten we interventies gericht in, vergroten we onze slagkracht en treden we op als één overheid. Naast repressie zetten we vooral in op preventie. Bijvoorbeeld door maatschappelijke coalities te bouwen en burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit." 

Martijn Scherpenisse
Motus

Op zoek naar kennis die u verder kan helpen?

In de documenten hieronder is de kennis vanuit het netwerk verzameld en weergegeven. Dit zijn onder andere stappenplannen, leerervaringen, arresten en praktisch bruikbare documenten zoals presentaties, factsheets en flyers. 

 

Praktische documenten

 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Meer over hoe panden misbruikt worden en wat de VVE's daar aan kunnen doen.
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Meer over wat spookbewoning is en wat u als burger daaraan kan doen.
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Voorzorgsmaatregelen die u kan nemen om misbruik van uw woning te voorkomen.
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Tips waarmee u als verhuurder misbruik van uw woning kan voorkomen
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Are you going to rent out your home or are you a letting agent? Then make sure that you are doing business with potential tenants who are honest.In this document you find tips and tricks that may help you.
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Meer over...

De hoogbouwvisie met daarin meer over hoe je spookbewoning kunt voorkomen door de openbare ruimte anders in te richten.
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In de brief staat alles met betrekking tot vastgoed geel gemarkeerd.
 • Datum: 19 Feb 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0