ROBT

Het ROBT is een bestuurlijk operationeel team met boa’s en toezichthouders dat flexibel inzetbaar is in de regio en samenwerkt met betrokken partners. Het ROBT ondersteunt en adviseert desgevraagd / op verzoek gemeenten bij het inzetten van integrale controles, toezicht en handhaving, op het gebied van ondermijning. Hiermee wordt ook bereikt dat de interne bewustwording bij gemeentes versterkt wordt en ook de gemeentelijke informatiepositie wordt verbeterd. De inzet van het ROBT bij de aanpak van ondermijning levert meer zicht en inzicht op in kwetsbare risico-locaties en helpt zo bij een effectieve aanpak.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het ROBT verbindt en ondersteunt op verzoek gemeenten en externe partijen bij het uitvoeren van een integrale controle op diverse manieren. Een van de belangrijkste doelen van het ROBT is het uit leren van het doen van integrale controles. Het ROBT levert mankracht voor een integrale controle. Operationeel ondersteunen ze met formats briefing/draaiboek en/of themagerichte formats. Ook geven ze ondersteuning bij vervolgtrajecten en telefonisch operationeel advies. Juridisch hulp bestaat uit: advisering op rapportages n.a.v. bestuurlijke controles en ondersteuning bij vervolgtrajecten.

Het ROBT stemt af het accountmanagement van RIEC en samen ondersteunen ze gemeenten bij de aanpak ondermijning.

Hieronder delen we documenten die van belang kunnen zijn voor alle professionals en partners in de regio die zich met dit onderwerp bezighouden. LET OP: sommige documenten zijn van vertrouwelijke aard en alleen na inloggen

Om de documenten op deze pagina te zien moet je ingelogd zijn.