RIO

Samenwerken en kennis delen zijn belangrijke uitgangspunten van het RIEC, de versterkingspijlers en alle partners. Voor de ondersteunende pijler RIO (Regionaal Innovatief Offensief), ook wel communicatiepijler genoemd, geldt dat nog net wat meer. Het gaat verder dan alleen resultaten delen. RIO denkt mee met gemeenten hoe een communicatiestrategie de aanpak van ondermijning kan ondersteunen. Te denken valt aan awarenesscampagnes onder het publiek of een plan om de meldingsbereidheid te vergroten waardoor ondermijnende criminaliteit sneller bij het RIEC of gemeenten in beeld komt.

Dit doen we door middel van de methode Rijker Verantwoorden, het delen van kennis en uitwisselen van ervaring binnen pijlers, het oprichten van FieldLabs en het investeren in publiek en private samenwerkingen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het Regionaal Innovatief Offensief (RIO) helpt ondermijning zichtbaar te bij de RIEC-partners en de mensen die wonen en werken in de regio Rotterdam. Dit doen we door goed samen te werken met alle publiek- en private partners.

Zo helpen we o.a. door gemeenten te helpen bij hun strategische communicatie of door Rijker Verantwoorden uit te leren of we ondersteunen partners desgevraagd bij de communicatie.


Hieronder delen we documenten die van belang kunnen zijn voor alle professionals en partners in de regio die zich met dit onderwerp bezighouden. Door onze kennis en ervaring te delen hopen we deze vorm van ondermijning samen tegen te gaan.

Deze pagina heeft geen documenten.