RFT

De belangrijkste opdracht aan het Regionaal Financieel Team (RFT) is het verkrijgen van meer zicht op criminele financiële stromen en het daadwerkelijk (laten) afpakken van crimineel vermogen, waarbij het vooral gaat om vergroting van de operationele kracht. Het RFT is innovatief en ondernemend.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Samenwerking impactvolle onderzoeken, samenwerken met pijlers, Haven en ROBT. BOA voorlichting. Leren herkennen en onderkennen van signalen van financiële misdaden.

In de regio Rotterdam willen de RIEC-partners zicht en grip krijgen op de criminele financiële structuren. Daarnaast bestaat de ambitie bij de samenwerkende partners om de afpakopbrengsten te verhogen en de (tot dusver onder de radar gebleven) financiële structuren bloot te leggen. Het RFT werkt met financieel operationeel medewerkers en specialisten aan de operationele opvolging en uitvoering van de geïntensiveerde aanpak van crimineel verkregen vermogen en geld.

Hieronder delen we documenten die van belang kunnen zijn voor alle professionals en partners in de regio die zich met dit onderwerp bezighouden. Door onze kennis en ervaring te delen hopen we deze vorm van ondermijning samen tegen te gaan. Deze pagina heeft geen documenten.