Over het versterkings programma

De regio Rotterdam kent een gedegen en slagvaardig netwerk van partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband. In deze samenwerking is al veel bereikt maar tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat criminelen ons op een groot aantal fronten voor lopen.

Nadat het kabinet Rutte III bij aanvang van haar termijn de ambitie uitsprak om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit flink te verstevigen, heeft het RIEC Rotterdam samen met vertegenwoordigers van de 23 gemeenten, de politie, OM en de Belastingdienst in de regio Rotterdam en in overleg met het Functioneel Parket, Landelijk Parket en de Kmar een integraal plan ontwikkeld.

Deze integrale aanpak moet bijdragen aan het verbreden van het maatschappelijk draagvlak, het wegnemen van de gelegenheidsstructuren en de maatschappelijke voedingsbodem waarin criminaliteit kan floreren.

De overheid kan zo haar slagkracht vergroten om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit stevig aan te pakken.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Over het versterkings programma

We werken met specifieke thema’s/gebieden en met een aantal integrale dedicated teams, oplossingsgericht aan het tegengaan van ondermijning en ontwikkelen een werkwijze van integrale samenwerking die ook voor de toekomst in de regio wordt geborgd.

De focus van het Versterkingsprogramma, richt zich op de volgende drie inhoudelijke thema’s:

  1. Drugs en criminaliteitsvormen die voortvloeien uit die drugshandel zoals excessief
    geweld en witwassen
  2. De cruciale nationale en internationale rol van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt voor de drugshandel
  3. Criminele geldstromen en het ‘verdienmodel’ van de georganiseerde (drugs)criminaliteit


Door het formuleren van 6 Versterkingspijlers en 2 Versterkingsplannen geeft het RIEC Rotterdam concreet invulling aan de versterkte aanpak, ook wel versterkingsprogramma genoemd. De versterkingsgelden stellen de regio in staat de samenwerking, de expertise, de weerbaarheid, de uitvoeringskracht en intelligencefunctie te intensiveren.Meer over de samenwerking en de resultaten leest u binnenkort hieronder.

Om de documenten op deze pagina te zien moet je ingelogd zijn.