Ondermijning; niets is wat het lijkt...

Kijk eens met een andere bril naar jouw gebied en stel je daarbij professioneel nieuwsgierig op – vraag om uitleg. Dan kan het zijn dat je dingen gaat zien en horen die niet kloppen. Dat bedrijventerreintje waar alleen buiten kantooruren activiteiten zijn? De zoveelste avondwinkel waar zelden een klant te zien is? Boeren in je gebied die benaderd worden om leegstaande stallen te verhuren? Illegaal gokken in de horeca in jouw gebied? Allemaal signalen van ondermijning.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

"We leggen achterliggende structuren bloot en pakken deze aan. Misdaad mag niet lonen en inwoners, bedrijven en het openbaar bestuur moeten weerbaar zijn. Voor een effectieve aanpak bestrijden we niet alleen de criminaliteit, maar boren ook de economische potentie van het gebied aan door positieve ontwikkelingen in een wijk of bedrijventerrein te stimuleren. We maken bewoners en ondernemers weerbaarder tegen de verleidingen van ondermijnende criminaliteit en doen dit samen met bijvoorbeeld verenigingen van eigenaren van appartementencomplexen in het centrum, maar ook bij ondernemers in de Spaanse Polder."

Veiligheidsprogramma 2018 - 2023, gemeente Rotterdam

Op zoek naar kennis die u verder kan helpen?

In de documenten hieronder is de kennis vanuit het netwerk verzameld en weergegeven. Dit gaat onder andere om veiligheidsplannen van gemeenten, een uitgebreide definitie van de politie, signalen van het RIEC, verdiepende kennisdocumenten en praktisch bruikbare documenten zoals presentaties en posters. 

 

Meer over...

In dit boekje vindt u signalen over verschillende ondermijningsthema's zoals drugshandel, hennepteelt, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude en witwassen.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Wanneer hebben we het over ondermijning? Het SGBO Ondermijning van de politie eenheid Rotterdam heeft de kenmerken van ondermijning op een rij gezet. Dit alles in een makkelijk te lezen infographic.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Uitgave van het NSOB over het omgaan met maatschappelijke vraagstukken
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: NSOB
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Een beschrijving van de integrale ondermijningsaanpak op Rotterdam Zuid.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Onderzoek naar het gebruik van nudging bij de aanpak van ondermijning.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Een beschrijving van de integrale ondermijningsaanpak in de Spaanse Polder.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: NSOB
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Publicatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De stand van zaken omtrent ondermijningswetgeving op 1 juli 2019.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Dit is een uitgave van de politieacademie met een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Praktijkvoorbeelden

Een story over ondermijning op het platteland
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Een artikel gemaakt door het CCV over de ondermijningsaanpak in Rotterdam Zuid.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Praktische documenten

Het kabinet neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en kan worden aangevraagd bij gemeenten. Hoe zorg je er als gemeente voor dat criminelen niet op grootschalige wijze misbruik kunnen maken van de steun?
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
De coronacrisis raakt delen van de agrarische sector hard. Agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar. Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners van het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s. Ook zoeken mensen nu nog meer dan anders de ruimte van het buitengebied op voor een wandeling of fietstocht. Meer ogen en oren in het buitengebied dus.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Wordt jouw horecabedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op! Criminelen investeren graag in horecazaken omdat er veel contant geld in omgaat. Zo kunnen ze hun criminele geld witwassen. Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek. In de media worden zorgen geuit over het welzijn van arbeidsmigranten tijdens deze crisis. Slechte huisvesting, uitbuiting en mensenhandel vormen nu een extra risico voor de volksgezondheid en de continuïteit van de cruciale sectoren.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Sinds 23 maart 2020 geldt in verband met Corona een verbod op fysiek sekswerk. Ondanks het verbod zijn er online nog advertenties te vinden van sekswerkers die fysieke diensten aanbieden. In Limburg hebben de betrokken partijen de handen ineen geslagen om sekswerkers te informeren over het verbod, dit verbod te handhaven en sekswerkers te begeleiden bij bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering of terugkeer naar het thuisland. Dit project betreft een good practice uit Limburg die als inspiratie kan dienen voor andere regio’s.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Veel zelfstandige ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in kwetsbare bedrijven te investeren. Door te investeren kunnen zij hun criminele geld witwassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Poster met mogelijke signalen en een strategie om daarmee om te gaan
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Leerervaringen

In deze handreiking worden voorbeelden gegeven van APV-bepalingen waarmee meerdere gemeenten pionieren. Deze bepalingen zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken. Het doel is gemeenten te inspireren de lokale regelruimte te benutten bij de aanpak van ondermijning. Ook vindt de lezer hier nuttige tips en voorbeelden, zoals de toelichting op het college- en/of raadsvoorstel. Voorbeelden van eventuele aanwijzingsbesluiten, beleidsregels etc. die bij dergelijke bepalingen (kunnen) horen, zijn eveneens opgenomen.
 • Datum: 23 Apr 21
 • Auteur: Aanjaag Team Ondermijning i.s.m. RIEC's, gemeenten en VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0