Samenwerken

Om succesvol te zijn in de aanpak van ondermijning werken overheidsorganisaties steeds vaker samen om hun doel te bereiken. Dit lijkt voor de hand liggend, maar dat is niet zo! Samenwerken is complex en uitdagend, vereist een lange adem en blijvend commitment van partners. Belangen tussen organisaties zijn nogal eens tegengesteld. En als je dan geen goed fundament hebt kan het zomaar afgelopen zijn met de samenwerking.  

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Informatie delen

"Voor een effectieve samenwerking is een goede informatiepositie cruciaal. Voor een goede informatiepositie is informatie van partners -zowel publiek als privaat- nodig. Maar welke informatie mag, op welk moment en met wie gedeeld worden? Dat lijkt misschieen heel lastig, maar er kan maar gedeeld worden dan dat je denkt. Bekijk het privacy protocol en bedenk je mogelijkheden."

Jan van der Pijl
SGBO Ondermijning

Op zoek naar kennis die u verder kan helpen?

In de documenten hieronder is de kennis vanuit het netwerk verzameld en weergegeven. Dit gaat onder andere om een overzicht van de ondermijningswetgeving, kamerbrieven over binnen gemeentelijke informatiedeling, integrale netwerkkaart en overige verdiepende en praktisch bruikbare informatie.

Meer over...

Een overzicht van alle partijen die een rol spelen in het bestrijden van ondermijning.
  • Datum: 23 Apr 21
  • Auteur: SGBO Ondermijning
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0