Vastgoed

Over Motus

Motus pakt vastgoedcriminaliteit aan in de regio Rotterdam. Binnen Motus werken verschillende overheidspartners samen om crimineel pandgebruik op te sporen en criminele sleutelfiguren aan te pakken. Daarnaast werkt Motus samen met woningcorporaties en andere private partners om te voorkomen dat criminelen onderdak weten te vinden voor illegale activiteiten.

Beluister hier de volledige aflevering

"Een criminele huurder moet je niet willen"

Het komt regelmatig voor dat criminelen gebruikmaken van huurpanden om zelf anoniem te blijven en/of om illegale activiteiten uit te voeren. Denk aan illegale prostitutie, het opslaan van wapens, het produceren van drugs of het verstoppen van crimineel geld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de (woon)omgeving én de verhuurder.

Op deze pagina vindt u tips voor het herkennen en signaleren van vastgoedcriminaliteit. En wat u als bijvoorbeeld pandeigenaar, VvE-bestuurder of professionele verhuurder kunt doen voor goede verhuur.

 

 

Voor pandeigenaren: www.nietinmijnpand.nl

Voor VVE's: regels omtrent ontzegging gebruik appartement

Voor VVE's: uw VVE activeren

Qii: veilig gegevens delen

Gemeente Rotterdam: goede verhuur

Criminele inmenging voorkomen, herkennen en aanpakken? Bekijk het webdossier: Vastgoedcriminaliteit

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio Rotterdam?

“Crimineel pandgebruik brengen we in kaart, zodat we interventies als één overheid gericht kunnen inzetten. Daarnaast voeren we bewustwordingsgesprekken met verhuurders, maken we gebruik van (online) bewustwordingscampagnes, helpen we banken en woningcorporaties misstanden nog beter herkennen en werken we samen met onderwijsinstellingen en brancheorganisaties om goede verhuur te stimuleren” – Motus.

Op de hoogte blijven van wat Motus doet om te werken naar een eerlijke en veilige branche? Volg Motus - Versterkingspijler Vastgoed op LinkedIn.

Praktische documenten

Een groot deel van de zware incidenten vindt plaats in woningen van woningcorporaties. De huurders die hier verantwoordelijk voor worden gehouden, zijn regelmatig geronseld door criminelen. Wat maakt huurders kwetsbaar om in zee te gaan met criminelen? Onderzoeksorganisatie TNO deed onderzoek naar deze vraag. Medewerkers van woningcorporaties kunnen nog meer doen in het herkennen van de kwetsbaarheden en het voorkomen van crimineel pandgebruik. Deze flyer laat zien wat kenmerkend is voor een kwetsbare huurder en biedt praktische tips.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Motus en TNO
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Motus heeft onderzoek gedaan naar incidenten in panden in de regio Rotterdam. Hieruit blijkt dat woningen van woningcorporaties aanzienlijk vaak betrokken zijn bij ondermijnende criminaliteit. Deze bevinding vormde de start van een intensieve samenwerking tussen Motus en woningcorporaties in de regio. Om woningcorporaties een handreiking te doen, heeft Motus een infographic ontwikkeld. Deze helpt woningcorporaties om ondermijning bespreekbaar te maken en misstanden in de toekomst te voorkomen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Motus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Waarom deze brochure? U bent vastgoedeigenaar, makelaar of bemiddelaar. Dan werkt u in een sector waar criminelen erg in geïnteresseerd zijn. Zij zoeken bedrijfsruimten waarin ze zo anoniem mogelijk hun activiteiten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld wietteelt, heling of mensenhandel. Deze vormen van criminaliteit vallen onder ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit maakt ‘de onderwereld’ gebruik van de ‘bovenwereld’, van ‘gewone’ mensen en organisaties. De vastgoedbranche is ook aantrekkelijk voor criminelen, omdat niet alle verhuurders weten hoe zij ondermijnende criminaliteit kunnen voorkomen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Politie, Gemeente Schiedam en Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 9
Het komt regelmatig voor dat criminelen anoniem gebruikmaken van panden om illegale activiteiten in uit te voeren. Denk aan illegale prostitutie, het opslaan van wapens, het produceren van drugs of het bewaren van crimineel geld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de omgeving én de verhuurder. Om jou op een leuke manier te leren wat signalen kunnen zijn van vastgoedcriminaliteit, hebben we een puzzel ontwikkeld. Herken jij alle verstopte signalen?
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Motus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
"Eerst lullen, dan poetsen" is het motto voor de samenwerking tussen wijkagenten en complexbeheerders van woningcorporaties. Een aanzienlijk deel van ondermijnende criminaliteit vindt plaats in woningen van woningcorporaties. Om dat tegen te gaan is een sterke samenwerking tussen wijkagenten en complexbeheerders enorm belangrijk. Dit kaartje geeft een duwtje in de goede richting.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC-Versterkingspijler Vastgoed (Motus)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Motus - de versterkingspijler vastgoed- heeft deze flyer ontwikkeld voor pandeigenaren, verhuurmakelaars en andere professionele verhuurders.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Motus -versterkingspijler vastgoed
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
De infographic geeft tips hoe vastgoedcriminaliteit kan worden herkend.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Meer over hoe panden misbruikt worden en wat de VVE's daar aan kunnen doen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Tips waarmee u als verhuurder misbruik van uw woning kan voorkomen
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Are you going to rent out your home or are you a letting agent? Then make sure that you are doing business with potential tenants who are honest.In this document you find tips and tricks that may help you.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Criminelen huren panden voor hun illegale activiteiten om zelf buiten te schot blijven. Maar verhuurders van deze panden komen in de spotlights te staan als dit pand in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting. Als u een pand verhuurt, is het dus van het grootste belang dat u een potentiële huurder grondig screent en dat u alert bent op verdachte omstandigheden. U kunt namelijk voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten en dat u zelf onbedoeld betrokken raakt bij criminaliteit. Lees daarover meer in de brochure Veilig uw pand verhuren.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC & politie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16

Meer over...

Een onderzoek naar een betere aanpak van crimineel pandmisbruik
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Jelle van Baardewijk & Jimmy Maan
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 36
Motus pakt vastgoedcriminaliteit aan en maakt verhuurders weerbaarder tegen criminele huurders. Dat doen we om te bewegen richting een eerlijke en veilige vastgoedbranche. Wat hield ons de afgelopen maanden zoal bezig? Je leest het in deze zesde editie van het Motus-alert.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Naomy Braamkolk
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Het zijn signalen van crimineel pandgebruik. Herken jij ze allemaal?
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Motus
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Veel criminele incidenten, zoals drugsproductie en wapenopslag, vinden plaats in sociale huurwoningen. De huurders van deze woningen zijn vaak geronseld door criminelen. Deze gebruiken de woningen; de huurders ? katvangers zoals ze worden genoemd ? zijn op papier aansprakelijk. Deze katvangers worden gekenmerkt door verschillende armoedegerelateerde problemen, blijkt uit onderzoek van TNO en anderen. Lees ook de samenvattende publicatie: https://bit.ly/3vIwjJp
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: TNO
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Dat alleen luxe woontorens worden gebruikt voor ondermijnende criminaliteit is een achterhaald gegeven. Versterkingspijler Motus doet onderzoek naar incidenten in panden in de regio Rotterdam. Daaruit blijkt dat de meerderheid van ernstige incidenten plaatsvindt in woningen die worden verhuurd door woningcorporaties. Het gaat dus niet alleen om luxe appartementen in woontorens, maar juist ook om de rijtjeshuizen en portiekwoningen. Dit gegeven vormde de start van een intensieve samenwerking tussen de versterkingspijler en o.a. woningcorporatie Woonbron.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Motus pakt vastgoedcriminaliteit aan en maakt verhuurders weerbaarder tegen criminele huurders. Dat doen we om te bewegen richting een eerlijke en veilige vastgoedbranche. Wat hield ons de afgelopen maanden zoal bezig? Je leest het in deze zesde editie van het Motus-alert.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC-Versterkingspijler Vastgoed (Motus)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Motus pakt vastgoedcriminaliteit aan en maakt verhuurders weerbaarder tegen criminele huurders. Dat doen we om te bewegen richting een eerlijke en veilige vastgoedbranche. Wat hield ons de afgelopen maanden zoal bezig? Je leest het in deze zesde editie van het Motus-alert.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC-Versterkingspijler Vastgoed (Motus)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In het Motus-alert houden we je op de hoogte wat ons de afgelopen maanden zoal bezighield.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: RIEC-Versterkingspijler Vastgoed (Motus)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Sommige huurders gebruiken woningen en bedrijfsruimten voor criminele doeleinden. Te denken valt aan een hennepkwekerij in een huurwoning of het koud zetten van gestolen voertuigen in een gehuurde bedrijfsloods. Onder- en bovenwereld raken elkaar waarbij de bonafide verhuurder onbewust en ongewild ondermijnende criminaliteit faciliteert. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd naar de verhuur van panden voor criminele doeleinden. Welke verschijningsvormen zijn er? Welke bestaande (preventieve) maatregelen of aanpakken staan bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking en welke mogelijk aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in deze studie. Kijk voor de verhuurmaatregelen op pagina 29.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Deze factsheet is het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door Bureau Beke. Zie het kopje meer over... In deze factsheet staat een overzicht van welke maatregelen of aanpakken bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking staan. Ook staat weergegeven welke aanvullende instrumenten nodig zijn om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De hoogbouwvisie met daarin meer over hoe je spookbewoning kunt voorkomen door de openbare ruimte anders in te richten.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 140