Misbruik vastgoed

Vastgoed speelt een belangrijke rol in de gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit. Vastgoed wordt gezien als een goed instrument om geld wit te wassen en is niet alleen voor legale ondernemers, maar ook voor criminelen een dankbaar object om in te investeren. Daarnaast zijn bedrijfspanden en woningen als fysieke locatie nadrukkelijk nodig voor criminele activiteiten en faciliteert de vastgoedbranche soms ondermijnende criminaliteit, bewust of onbewust. Denk aan woningen die als stashlocatie of safehouse worden gebruikt, volgens de basisregistratie personen van gemeenten leegstaande flats die een anoniem verblijf van criminelen vormen (spookbewoning), of bedrijfspanden waar illegale prostituees worden ondergebracht of hennepkwekerijen worden gevestigd. 

De eigenaar van het desbetreffende pand is zich niet altijd bewust dat zijn bezit voor dergelijke activiteiten wordt ingezet, maar onderneemt ook niet altijd de juiste maatregelen om dit effectief tegen te gaan. Ook zijn er helaas pandeigenaren, beheerders namens deze eigenaren of verhuurmakelaars en bemiddelingsbureaus die willens en wetens de woning of het bedrijfspand ter beschikking stellen aan criminelen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het RIEC samenwerkingsverband kent via de Versterkingspijler Motus een intensieve aanpak van fraude en misbruik van vastgoed in de regio. Motus spoort criminele sleutelfiguren op en helpt verhuurders voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit in hun verhuurde woning. Zij investeren in een duurzame samenwerking met publiek en private partners, zoals notarissen, makelaars en hypotheekvertrekkers. 

Meer over de inspanningen van Motus om te werken naar een eerlijke en veilige branche. 

In veel gemeenten gaat ook bijzondere aandacht uit naar het gebruik van panden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze huisvesting gaat niet zelden gepaard met overlast (in eerste instantie een leefbaarheidsprobleem, maar nog geen ondermijning). Tegelijkertijd constateren de gemeenten dat er sprake is van een dusdanig slechte huisvesting en van signalen van tewerkstelling van deze arbeidsmigranten onder omstandigheden die niet passen bij goed werkgever schap, dat vermoedens bestaan van uitbuiting, een vorm van mensenhandel. Hierbij spelen bepaalde uitzendbureaus soms een centrale rol.

Deze pagina heeft geen documenten.