Kennisdeling en Samenwerkingen

Kennisdeling en Samenwerkingen

Het RIEC werkt al meer dan tien jaar hard om ondermijnende criminaliteitsvormen te bestrijden (en waar mogelijk te voorkomen). Gebleken is dat deze aanpak integrale samenwerking vraagt die niet altijd vanzelfsprekend is. Samenwerken is complex en uitdagend, vereist een lange adem en blijvend commitment van partners. Belangen van organisaties zijn niet altijd gelijk. Alleen als er een goed fundament is, heeft de samenwerking kans van slagen. De partners van het RIEC investeren daarom in die goede samenwerking en worden daarbij ondersteund door het bureau RIEC. Die samenwerking wordt ook georganiseerd met partners buiten onze regio, zoals de andere ’RIEC’s, het LIEC en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de samenwerking met gemeenten zien we dat burgemeesters en de gemeenten de laatste jaren vooral ondersteuning vragen bij de “hoe-vraag“: hoe geef ik mijn aanpak vorm en hoe draag ik goed bij aan een integrale aanpak? Het RIEC ondersteunt hen hierbij.

De aanpak van ondermijning is nog effectiever als de samenleving als geheel meer weerbaar wordt. Daartoe is van belang dat niet alleen het bestuur of de overheid, maar ook ondernemers, bedrijven en burgers op de hoogte zijn van het fenomeen ondermijning en weten hoe zij kunnen bijdragen aan het signaleren en de aanpak ervan.

Als informatie- en expertise centrum wil het RIEC zijn kennis en expertise en best practices en die van partners delen en de samenwerking bevorderen. Wij doen dat onder meer via de Rijker Verantwoorden methode. Meer over deze methode