IA

IA is een integraal samenwerkingsverband van diverse partners: Openbaar Ministerie (OM), Politie (DRR), Gemeente Rotterdam en het RIEC. Dit samenwerkingsverband is opgezet om het leerproces rondom integraal afpakken aan te jagen en te faciliteren. Hiervoor hebben de partijen ieder hun eigen instrumenten ter beschikking op strafrechtelijk, civiel, fiscaal en bestuurlijk vlak. De integrale samenwerking verzamelt de leerpunten uit de praktijk - vanuit het bij elkaar brengen van deze instrumenten - en zorgt voor nieuwe kennis en inzichten om optimaler af te pakken. Met als uiteindelijk doel om de samenleving veiliger en weerbaarder te maken.

Visie: integraal afpakken = integraal leren = integraal communiceren

‘Als integraal samenwerkingsverband, bundelen we onze krachten en leren we hoe we als één overheid, optimaal vermogen kunnen afpakken van criminelen in de praktijk, door op het snijvlak van onze samenwerking bestuurlijke, civiele, fiscale en strafrechtelijke instrumenten in te zetten en tegelijkertijd burgers en ondernemers te betrekken bij dit doel. Om met elkaar duurzaam grip te kunnen krijgen op ondermijnende criminaliteit, zodat de stad en regio Rotterdam veiliger en weerbaarder worden. Dit doen we door met communicatie het leerproces aan te jagen, kennis en methodieken te verankeren, verantwoording af te leggen en awareness te vergroten via de partners.’

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het samenwerkingsverband leert van concrete integrale afpakervaringen in de praktijk van de partners. Onderstaande partijen pakken daadwerkelijk af in de praktijk en delen deze inzichten waar mogelijk met het samenwerkingsverband IA. In de stad en regio Rotterdam doen zij het volgende. 

Gemeente Rotterdam (bestuurlijk afpakken)

Via bestuurlijk afpakken richt de gemeente Rotterdam zich op het terugvorderen van openstaande bedragen bij ondermijners, zoals bij onterecht verstrekte uitkeringen en boetes. Voor het incasseren van gemeentelijke vorderingen kan de gemeente een pand of dure goederen (na beslag) naar de veiling brengen.

Integrale samenwerking afpakken regio Rotterdam (strafrechtelijk/fiscaal afpakken)

In de regio Rotterdam is veel expertise ontwikkeld op het gebied van integraal afpakken. Het daadwerkelijke afpakken in de praktijk gebeurt door het integraal afpakteam ConfisQ. Denk hierbij aan het afpakken van dure auto’s, grote bedragen contant geld of designerkleding: kortom alles van waarde verkregen uit crimineel vermogen. ConfisQ is opgericht in 2016 en staat onder leiding van de officier van justitie. Naast de partners van het samenwerkingsverband IA, zijn ook de Belastingdienst, de FIU en de FIOD vertegenwoordigd. Het integraal afpakteam ConfisQ is als zodanig geen partner van het integraal samenwerkingsverband IA, maar deelt waar mogelijk waardevolle kennis en lessen uit de praktijk.

DRR (bestuurlijke handhaving/bestuurlijk aanpakken)

De Dienst Regionale Recherche (DRR) is een opsporingsdienst die zich bezighoudt met de (boven)lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit, high impact delicten en de vreemdelingenhandhaving. Bestuurskundigen worden momenteel betrokken bij nagenoeg ieder opsporingsonderzoek van de DRR. Doel van de bestuurskundigen is het ontwrichten van criminele gelegenheid en gelegenheidsstructuren waardoor criminele voortzetting wordt bemoeilijkt.

Dit wordt veelal gedaan samen met integrale partners.  De bestuursrechtelijke aanpak, waaronder met name bestuurlijke handhaving in alle vormen, wordt dan ook steeds meer als interventiestrategie toegepast.

Documenten over Integraal Afpakken

Hieronder zullen diverse documenten rondom het onderwerp Integraal Afpakken terug te vinden zijn. Houd deze pagina in de gaten voor aanvullende informatie.

Deze pagina heeft geen documenten.