IA

Onder de noemer Integraal Afpakken bundelen het Openbaar Ministerie (OM), Politie (DRR), Gemeente Rotterdam en het RIEC, hun krachten op het gebied van het afpakken van alles van waarde verkregen uit crimineel vermogen. We zien dat er in integraal verband veel meer mogelijkheden zijn om deze problemen aan te pakken en om crimineel verkregen vermogen af te pakken.

Het samenwerkingsverband IA is opgezet om het leerproces rondom integraal afpakken aan te jagen en te faciliteren. Hiervoor hebben de partijen ieder hun eigen instrumenten ter beschikking op strafrechtelijk, civiel, fiscaal en bestuurlijk vlak. De partijen verzamelen de leerpunten uit de praktijk en zorgen voor nieuwe kennis en inzichten om optimaler af te pakken. Met als uiteindelijk doel om de samenleving veiliger en weerbaarder te maken.

Visie: integraal afpakken = integraal leren = integraal communiceren

Uiteraard valt er niets te leren als het niet gecommuniceerd wordt. Een belangrijke discipline binnen IA is dan ook communicatie. Zij zorgen ervoor dat kennissessies georganiseerd worden, partners aan elkaar verbonden worden, jagen het leerproces aan en houden partners en de samenleving op de hoogte van de vorderingen, met als motto: integraal afpakken = integraal leren = integraal communiceren!

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het samenwerkingsverband leert van concrete integrale afpakervaringen in de praktijk van de partners. Onderstaande partijen pakken daadwerkelijk af in de praktijk en delen deze inzichten waar mogelijk met het samenwerkingsverband IA. In de stad en regio Rotterdam doen zij het volgende:

Gemeente Rotterdam (bestuurlijk afpakken)

Via bestuurlijk afpakken richt de gemeente Rotterdam zich op het incasseren van openstaande bedragen bij ondermijners, zoals bij onterecht verstrekte uitkeringen en boetes. Voor het incasseren van gemeentelijke vorderingen kan de gemeente een pand of dure goederen (na beslag) naar de veiling brengen.

Integrale samenwerking bij ‘’afpakken’’ in de regio Rotterdam (strafrechtelijk afpakken)

In de regio Rotterdam is veel expertise ontwikkeld op het gebied van integraal afpakken. Het daadwerkelijke afpakken in de praktijk gebeurt door het integraal afpakteam ConfisQ. Denk hierbij aan het afpakken van dure auto’s, grote bedragen contant geld of designerkleding: kortom alles van waarde verkregen uit crimineel vermogen. ConfisQ is opgericht in 2016 en staat onder leiding van een officier van justitie. Naast de eerdergenoemde partners, zijn ook de Belastingdienst, de FIU en de FIOD vertegenwoordigd.

Dienst Regionale Recherche (DRR) (bestuurlijke handhaving/bestuurlijk aanpakken)

De DRR is een opsporingsdienst die zich bezighoudt met de (boven)lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit, high impact delicten en de vreemdelingenhandhaving. Bestuurskundigen worden momenteel betrokken bij nagenoeg ieder opsporingsonderzoek van de DRR. Doel van de inzet van deze bestuurskundigen is het ontwrichten van criminele gelegenheid en gelegenheidsstructuren, waardoor criminele voortzetting wordt bemoeilijkt. Dit wordt veelal integraal gedaan, samen met andere partners.  Deze aanpak, wordt dan ook steeds meer als interventiestrategie toegepast.

Documenten over Integraal Afpakken

Hieronder zullen diverse documenten rondom het onderwerp Integraal Afpakken terug te vinden zijn. Houd deze pagina in de gaten voor aanvullende informatie.

 

 

Documenten

  • Datum: 07 Jun 23
  • Auteur: Gemeente Rotterdam
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 1
  • Datum: 07 Jun 23
  • Auteur: Gemeente Rotterdam
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 2