Haven

Rotterdam heeft een van de grootste havens in de wereld. Het havengebied is ook een belangrijk werkgebied voor criminelen. Met de in- en uitvoer van illegale goederen is de haven enerzijds vaak een ‘startpunt’ voor illegale activiteiten op Nederlandse grondgebied en anderzijds vervult de haven een distribuerende rol voor ondermijnende criminaliteit richting heel Nederland en naar het buitenland, maar ook naar Rotterdamse wijken. De essentie van de integrale aanpak is dat alle betrokken partijen (daar waar nodig) hun mogelijkheden, informatie en bevoegdheden inzetten als één overheid.

De aanpak focust zich op samenwerking tussen de publieke en private sector. Die samenwerking is essentieel o.a. in de strijd tegen malafide bedrijven, criminele geldstromen en in- en uitstroom van drugs. Het team bevordert bewustwording en preventie. Doel is om het havengebied op de kaart zetten als een plek waar geen plaats is voor criminelen en waar de overheid zichtbaar en proactief aanwezig is.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

In de Rotterdamse haven hebben we o.a. tientallen integrale analyses op verschillende objecten in de haven uitgevoerd en integrale controles gehouden. We delen ondermijningssignalen van private partijen met publieke partners. In samenwerking met de grootste containerterminals hebben we een aanpak ontwikkeld die zich focust op uithalers. Er zijn conferenties georganiseerd en we nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden zoals Havenbazen, revitalisering Waalhaven en het mainportoverleg.

De komende tijd ligt de focus op het delen van onze best practices en learnings met de rest van de regio. Een voorbeeld is het opleggen van de last onder dwangsommen op de uithalers. Momenteel evalueren we het effect van deze bestuurlijke maatregelen en zullen dit met de regiogemeenten delen. Ook de integrale controles worden breder uitgerold n.a.v. de kennis en expertise die opgebouwd is in de gemeente Rotterdam.

Het herkennen van malafide ondernemingen is ontzettend belangrijk om hier gericht tegen op te treden. De kennis- en informatie uitwisseling zal structureler gedeeld gaan worden binnen de regio.

Deze pagina heeft geen documenten.