FIC

Voor een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit en het ontnemen van haar winsten is een (proactieve) analyse van criminele geldstromen en het opbouwen van financial intelligence essentieel. Het FIC, een satellietlocatie van FIU-Nederland, combineert lokale data, strategische analyse en financieel onderzoek met integrale analyse en interventiemogelijkheden. Hierdoor worden kwalitatieve dossiers verstrekt die zo veel mogelijk aansluiten bij de opsporingsbehoefte en integrale aanpak

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het FIC wil zo dichtbij als mogelijk bij het moment komen waarop een ongebruikelijke transactie plaatsvindt. Hierdoor wordt het mogelijk om snel te interveniëren op verdachte transacties. Dit kan dankzij een intensieve en lokale samenwerking tussen de FIU, de politie, de FIOD, het RIEC en RIEC-convenantpartners, waarbij expertise met betrekking tot integrale analyse, financieel onderzoek, compliance, Wwft en relatiemanagement bijeen worden gebracht. Hierdoor wordt het aantal schakels in de keten en besluitvormingsmomenten in het proces van transactie naar actie geminimaliseerd.

Meer over de werkwijze van de FIU: Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (fiu-nederland.nl).

Deze pagina heeft geen documenten.