Harddrugs

Heroïne wordt gemaakt van een stof uit de papaverplant. Cocaïne wordt van de cocaplant gemaakt. Beide drugs zijn afkomstig van natuurlijke bronnen. Steeds meer zien we dat Nederland naast de import van deze harddrugs ook een belangrijke bijdrage heeft in de productie en verhandeling van synthethische drugs. Nederlandse criminelen hebben netwerken en handelspraktijken over de hele wereld en zijn onderdeel van een miljardenbusiness. Ze im- en exporteren harddrugs o.a. via de havens, vliegvelden en transportsector. Deze criminele activiteiten beïnvloeden onze samenleving, zo tasten ze bijvoorbeeld ons gevoel van veiligheid aan. Reden dus waarom we drugstransport moeten aanpakken.

 

Klik hier voor:

- Het CCV webdossier drugsbeleid

 

 

Klik hier voor:

- Alles wat je kan weten over MDMA

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de Regio?

De haven van Rotterdam moet als logistiek knooppunt weerbaarder gemaakt worden tegen criminelen die met malafide praktijken misbruik maken van de goede economische infrastructuur. Het gaat onder meer om de aanpak van zogenoemde uithalers van drugs. Criminelen die vat weten te krijgen op logistieke plekken waar goederen worden uit- en overgeladen. Hun activiteiten vormen een belangrijke schakel in de criminele netwerken die illegale drugstransporten uitvoeren en zij krijgen hulp van corrupte medewerkers, die de illegale praktijken van binnenuit mogelijk maken.

De vernieuwde inzet richt zich voornamelijk op slimme technologie, het aanpakken van uithalers van drugs, meer bestuurlijke inzet, betere beveiliging en het vergroten van het toezicht en investeringen op de weerbaarheid van werknemers op (lucht)haventerreinen.

Meer over de aanpak in de haven.

Verder wordt, in het kader van het Handhavingsknelpunt Recreatieparken en Jachthavens, gewerkt aan het ontwikkelen en verzamelen van best practices om het transport van drugs rond jachthavens aan te pakken. Deze best practices zullen worden verspreid in onze regio. In dat verband is de samenwerking gestart met de Provincie Zuid-Holland en enkele andere RIEC’s zoals het RIEC Noord en het RIEC Den Haag.

Meer over...

Dit rapport maakt inzichtelijk hoe omvangrijk de handel en criminaliteit in synthetische drugs is, wat de gevolgen voor milieu en samenleving zijn en hoe we op dit moment onvoldoende effectief in staat zijn om dit te verstoren.
 • Datum: 03 Jul 22
 • Auteur: Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre en Luuk van Spijk
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 56
Kamerbrief naar aanleiding van zorg over de toenemende cocaïnehandel en de daarmee samenhangende geldstromen.
 • Datum: 03 Jul 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Praktijkvoorbeelden

Deze zaak begon in 2014 toen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een onderzoek naar mogelijke witwassing voorlegde aan Eurojust. Door de nauwe samenwerking tijdens het onderzoek is bijna 4.000 kg cocaïne en honderden kilo's andere drugs opgespoord in Europa, zijn er 84 verdachten gearresteerd waaronder hooggeplaatste leden van het maffianetwerk en werd 2 miljoen euro aan criminele vermogensbestanddelen in beslag genomen.
 • Datum: 03 Jul 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Praktische documenten

De awereness flyer is ontwikkeld door de politie. In de awereness flyer meer informatie over gevaren, signalen en melden.
 • Datum: 03 Jul 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Artikel gemaakt door het RIEC.
 • Datum: 03 Jul 22
 • Auteur: RIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2