DRIOB

DRIOB werkt aan (het ontwikkelen van een methodiek voor) een dynamisch regionaal integraal ondermijningbeeld. De RIEC-partners in de regio Rotterdam willen graag meer inzicht in het totale ondermijningsvraagstuk. Niet alleen maar de zichtbare georganiseerde criminaliteit en de uitwassen ervan moeten inzichtelijk zijn, maar ook de minder zichtbare georganiseerde criminaliteit. Voor een effectieve aanpak van ondermijning gebaseerd op informatie-gestuurd werken, wil men ook weten wat de oorzaken zijn. Het doel is om inzicht te krijgen in de gelegenheidsstructuren. Daarnaast staat het DRIOB voor het intensiveren van de integrale samenwerking op het gebied van intelligence en analyse.

De partners die werken aan het DRIOB zijn: politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en FIOD, gemeenten uit de regio en de Douane. De inzichten die de ondermijningsbeelden moeten gaan opleveren zijn bedoeld voor onze partners om strategische keuzes te maken bij de aanpak van ondermijning, als ook keuzes voor de inzet van capaciteit. Voor wat de methodiekontwikkeling betreft is er verbinding met andere regio’s.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

Het DRIOB wil de integrale intelligencepositie over ondermijning in onze regio versterken, door een continue informatiepositie op diverse ondermijningsthema’s en over diverse vraagstukken te ontwikkelen. De integrale ondermijningsbeelden worden actueel en dynamisch. Er zal gebruikt worden gemaakt van innovatieve visualisatietechnieken om de ondermijningsbeelden te raadplegen.

LET OP: de meeste documenten zijn van vertrouwelijke aard en mogen niet gedeeld worden of zijn enkel na inlog (inlog) beschikbaar.

Deze pagina heeft geen documenten.