Crimineel geld

Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Opbrengsten uit de onderwereld worden geïnvesteerd in de bovenwereld. Met witgewassen geld kunnen criminelen invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren. Witwassen is dus een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. De vastgoedsector is met name vatbaar voor witwassen en fraude door gebrek aan transparantie, de lage pakkans en de grote omvang. 
(van: RIEC-LIEC site).

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wat doen we in de regio?

De regio Rotterdam toont zich sterk in de aanpak van criminele geldstromen. Vanuit een goede en zorgvuldig opgebouwde samenwerking tussen de relevante partners worden mogelijkheden gevonden om (snel) crimineel vermogen af te pakken. Het daadwerkelijke afpakken in de praktijk gebeurt door ConfisQ. Denk hierbij aan het afnemen van dure auto’s, grote bedragen contant geld, maar bijvoorbeeld ook vergunningen en uitkeringen. Het zogeheten integrale afpakteam is opgericht in 2016 en hierin zijn, naast de partners, ook de Belastingdienst, FIU en de FIOD vertegenwoordigd. ConfisQ levert waardevolle kennis en lessen uit de praktijk op voor de versterkingspijler Integraal Afpakken (IA).Daarnaast focussen ook de andere ‘financiële versterkingspijlers’ Regionaal Financieel Team (RFT) en Financial Intelligence Centre (FIC) op het in kaart brengen van de criminele geldstromen. RFT heeft onder meer de ambitie om met samenwerkende partners de afpakopbrengsten te verhogen en de (tot dusver onder de radar gebleven) financiële structuren bloot te leggen. 
Tot slot speelt versterkingspijler Motus een belangrijke rol bij de aanpak van de vastgoedsector en het criminele geld wat hierin om gaat. Meer over de inspanningen van Motus om te werken naar een eerlijke en veilige branche.

Meer over...

Een onderzoek in opdracht van het WODC, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Ecorys. In het onderzoek zijn de aard en omvang van criminele bestedingen in 2017 en 2018 onderzocht. Het onderzoek is een bijdrage in de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: WODC, Universiteit Utrecht en het Ecorys
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
In hoofdstuk twee meer over criminele geldstromen en het gebruik van ICT.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Praktijkvoorbeelden

Deze zaak begon in 2014 toen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een onderzoek naar mogelijke witwassing voorlegde aan Eurojust. Door de nauwe samenwerking tijdens het onderzoek is bijna 4.000 kg cocaïne en honderden kilo's andere drugs opgespoord in Europa, zijn er 84 verdachten gearresteerd waaronder hooggeplaatste leden van het maffianetwerk en werd 2 miljoen euro aan criminele vermogensbestanddelen in beslag genomen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De FIOD en de politie leggen beslag op 38 paden en 5 kilo goud in witwasonderzoek.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0