Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Wetsvoorstel Goed verhuurderschap belangrijke stap voor aanpak van ondermijnende criminaliteit in panden

31 aug 2021

Het wetsvoorstel Goed verhuurderschap moet verandering brengen in de verzwakte positie van huurders op de woningmarkt De nieuwe wet zal gemeenten meer bevoegdheden geven om landelijke voorschriften en werkwijzen in te stellen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars.  Het doel hiervan is het bevorderen van goed verhuurderschap. Het is eveneens een belangrijke stap voor alle organisaties die zich bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het instellen van een verhuurdervergunning voor een derde categorie, namelijk malafide verhuurders en verhuurbemiddelaars die panden misbruiken voor ondermijnende criminaliteit, is ook onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer.

 

Door krapte op de woningmarkt wordt de positie van de huurder verzwakt: er worden excessieve huren gevraagd, gebreken aan een woning worden niet opgelost en huurders hebben regelmatig te maken met intimidatie en discriminatie. Soms worden woningen illegaal verhuurd waarbij de veiligheid en gezondheid van de huurders in gevaar is. Naast het instellen van landelijke voorschriften en werkwijzen, kunnen gemeenten straks ook een gebiedsgerichte vergunningsplicht instellen. Dit is bedoeld om lokale problematiek met malafide verhuurderschap aan te pakken.

Breder toepasbaar

De minister van Binnenlandse Zaken heeft met het oog op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in panden, toegezegd om samen met de minister van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden te bezien om de bevoegdheid voor gemeenten breder toepasbaar te maken. Naast woon- en verblijfsruimten, wordt daarbij gedacht aan andere categorieën van panden, bepaalde branches en aan specifieke gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Omdat dit gezamenlijke voornemen van beide ministeries een zorgvuldige uitwerking vergt en ook meer tijd, gaat het wetsvoorstel Goed verhuurderschap hier nog niet op in. Ten aanzien van deze problematiek zal op een later moment mogelijk een voorstel van wetgevende aard worden ingediend, dat als aanvulling op deze wet vormgegeven kan worden. Op deze wijze wordt het in procedure brengen van het voorliggende wetsvoorstel niet onnodig opgehouden.

 

De internetconsultatie van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap liep tot 1 september.