Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Voorjaarscarrousel 'Maatschappelijk ongenoegen' op 23 maart

27 feb 2023

Op  23 maart as. organiseert de VAR de Voorjaarscarrousel. Het thema  is 'Maatschappelijk ongenoegen'. Oud burgemeester van Bodegraven, Christiaan van der Kamp  vertelt tijdens het plenaire gedeelte over de aanpak van complotdenkers in zijn gemeente. Hierna volgen workshops door de VNG en RadarAdvies en een netwerklunch. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via deze link.

De bijeenkomst is bedoeld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, beleidsadviseurs (openbare orde en veiligheid, jeugd en zorg) en andere netwerkpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein.

Programma

08.45-09.00 uur: Inloop met koffie en thee

09.00-09.10 uur: Opening door het hoofd VAR, Astrid de Jong

09.10-09:20 uur: Introductie van het thema door de regionale portefeuillehouder, burgemeester Haan.

09:20-10:15 uur Complotdenkers door Christiaan van der Kamp, voormalig burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven was maandenlang het doelwit van complotdenkers. Complottheorieën gaan meestal over de overheid die iets probeert te verbergen en mensen die worden gemanipuleerd. In Bodegraven-Reeuwijk werd heel concreet gewezen naar personen en een school. Er zouden kinderen zijn misbruikt en vermoord, daardoor kreeg dit een heel andere lading. De openbare orde op een begraafplaats werd verstoord en via internet nam de onrust toe. Burgemeester Christiaan van der Kamp herstelde de lokale rust zonder handboek, tijdens de voorjaarscarrousel vertelt hij hierover en gaat hij hierover met u in gesprek.

10:15-10:30 uur Pauze

Na de pauze volgen twee workshops, die gelijktijdig aan twee groepen worden gegeven. Hierbij wisselen de deelnemers na afloop van zaal, zodat u in de gelegenheid bent beide workshops te bezoeken.

10.30-11.30 uur Workshopronde 1

11:30-12:30 uur Workshopronde 2

Workshop 1: Maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering in de regio Rotterdam door Rik Scheele en Alwyn Voogd (RadarAdvies). Rik Scheele is senior expert en adviseur op het gebied van zowel lokale als landelijke overheidsvraagstukken. Alwyn Voogd is een betrokken, analytische adviseur en onderzoeker, specifiek geïnteresseerd in (de preventie van) polarisatie en radicalisering. Tijdens de kennissessie zullen Rik en Alwyn terugblikken op het onderzoek dat voor de VAR is uitgevoerd, over maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering in de regio Rotterdam. Wat speelt er binnen verschillende gemeenten in de regio, en wat zijn de behoeften van de gemeente als het gaat om ondersteuning vanuit de VAR? Ook zullen zij naar recente landelijke ontwikkelingen kijken die ook in de regio Rotterdam spelen. Denk hierbij aan de opstapeling van verschillende crises (stikstofcrisis/ boerenprotesten, asielcrisis/noodopvang, energiecrisis/inflatie) die tot maatschappelijk ongenoegen en polarisatie kunnen leiden, maar ook naar opkomende fenomenen binnen verschillende vormen van extremisme zoals het accelerationisme en anti-overheidsextremisme.

Workshop 2: Online aangejaagde ordeverstoringen door Daniëlle Puik, senior-adviseur veiligheid VNG en Shanna Fontaine, beleidsadviseur Digitale Veiligheid VNG. Digitalisering zorgt ervoor dat gedachtengoed en desinformatie zich sneller verspreiden en dat mensen zich sneller kunnen verenigingen. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een exponentiele toename van online aangejaagde ordeverstoringen. Veel gemeenten kregen te maken met avondklokrellen, uit de hand lopende coronademonstraties, zogenoemde ‘pedojagers’, rebbelerende drillrap-groepen of illegale evenementen. Wat kan en mag je als gemeente in het voortraject van een dergelijke situatie qua online monitoring? Welke interventies kun je inzetten als een situatie zich voordoet? Welke ontwikkelingen spelen er op dit thema in het land en waarom is de gemeente toch ook écht aan zet in dit soort situaties? Welke dilemma’s komt u in de praktijk tegen en wat heeft u hierbij nodig?

12.30-13.15 uur: Netwerklunch