Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Verschuiving van criminaliteit in de eenheid Rotterdam

19 mei 2023

Het totaal aantal misdrijven in de regio Rotterdam is in 2022 met 7% toegenomen ten opzichte van 2021. De jaren 2020 en 2021 zijn echter jaren waarmee we de cijfers slecht kunnen vergelijken, omdat toen sprake was van een uitzonderlijke periode vanwege de corona pandemie. Tijdens deze periode was in de eenheid Rotterdam de horeca gesloten, vonden er geen evenementen en voetbalwedstrijden plaats en was er langere tijd sprake van een avondklok. Vanzelfsprekend had dat als gevolg dat er veel minder mensen dan gebruikelijk in de openbare ruimte waren en dat veel mensen thuis waren. Dit heeft in deze periode geleid tot een significante daling van geregistreerde misdrijven. In 2022 zien we dan ook met name de winkeldiefstallen, zakkenrollerij en andere vermogensdelicten, met name van diefstal van brom-, snor-en fietsen toenemen tot niveaus vergelijkbaar met 2019. Ook houden we weer fors meer personen aan voor rijden onder invloed, hetgeen ook een misdrijf is.


Wel zien we in de eenheid een toename van de digitale criminaliteit. Tijdens de coronapandemie nam de cybercriminaliteit fors toe en we zien nu dat de geregistreerde vormen van deze criminaliteit stagneert maar nog altijd hoger is dan in 2019. De verwachting is dat deze vorm van criminaliteit een prominente plaats zal blijven houden in het totaal van het geregistreerd aantal misdrijven. Het slachtoffer zijn van deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarom wordt er intensief ingezet op preventie campagnes rond cybercrime om de inwoners weerbaar te maken tegen en bewust te maken van deze vorm van criminaliteit.

Aanpak Ondermijning
De aanpak van verschillende vormen van ondermijning krijgt onverminderd veel aandacht van alle partners in de eenheid. De bestrijding van de drugshandel als motor van de ondermijnende criminaliteit en de daaruit voortvloeiende geldstromen staan daarbij centraal. Veel aandacht zal blijven gaan naar de aanpak in de Rotterdamse haven en de grotere en kleinere jacht- en overslaghavens in onze eenheid. Waarbij veel wordt ingezet op de publiek private samenwerking met bedrijven die een cruciale rol hebben in de logistiek van de Rotterdamse haven. Dit heeft geleid tot bewustwording bij private partijen waardoor zij zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor de veiligheid in de haven en voor de veiligheid van de medewerkers. Ook het voorkomen dat de jeugd uit onze eenheid bezwijkt voor de verleidingen die drugscriminaliteit biedt krijgt veel aandacht. Het is van groot belang dat de jeugd weerbaar wordt om verleidingen te weerstaan en dat zij kansen krijgen om te participeren in de maatschappij. Hier komt de komende jaren ook extra geld voor beschikbaar.

Cijfers
De cijfers die het hiervoor beschrevenen onderbouwen staan in de vandaag verschenen editie van het jaarbeeld van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de VeiligheidAlliantie regio Rotterdam. Het GVB brengt in een rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen. De basis hiervoor is het cijfermateriaal van de politie, het RIEC, het OM, de beide Zorg en Veiligheidshuizen, de stichting HALT, Burgernet.