Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Te organiseren training Bart Brandsma - Inzichten polarisatie

10 sep 2021

Bart Brandsma is bereid gevonden voor het verzorgen van een training Polarisatie in de vorm van een algemene startbijeenkomst en een verdiepende training voor gemeenteambtenaren. Data staan nog niet vast.

De training bestaat uit een algemene startbijeenkomst over het thema polarisatie waarin het denkkader wordt geschetst en algemene inzichten worden gegeven. De bijeenkomst (duur: 2 uur, de vorm nog te bepalen) is bedoeld voor plm 80 professionals werkzaam in operationele, tactische en strategische functies uit zowel veiligheids- als sociaal domein bij gemeenten (met uitzondering van de gemeente Rotterdam i.v.m. een eigen programma door Brandsma). 

Voor een beperkt aantal professionals is het mogelijk deel te nemen aan de aansluitende basistraining en de verdiepende training (2 dagdelen). Dit in nadere afstemming met Brandsma.

Aanmelden kan bij ilona.nienhuis@politie.nl