Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Ontwikkeling Lokale PGA zorg en veiligheid

15 jul 2021

Op woensdag 14 juli verstuurde de VAR een brief naar alle gemeenten in de eenheid om hen te informeren over de ontwikkelingen rondom de Lokale Persoonsgerichte Aanpak zorg en veiligheid.

De gemeente Rotterdam heeft het initiatief genomen om te komen tot een werkwijze en een bijbehorend convenant ten behoeve van een lokale PGA zorg en veiligheid. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) van de VAR volgt dit proces nauwgezet en informeert de regio over de laaste ontwikkelingen.

Gemeenten ontvangen naar verwachting in oktober de concept stukken en worden dan uitgenodigd om daar feedback op te geven. De uiteindelijk vastgestelde stukken worden beschikbaar gesteld voor de gehele regio. Gemeenten die dit willen kunnen dan aan de slag met een lokale PGA zorg en veiligheid binnen de juiste juridische kaders.

De brief van de VAR is te vinden op de pagina van het Privacy Platform Eenheid Rotterdam in onze kennisbank.