Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Netwerkbijeenkomst Maatschappelijk ongenoegen (polarisatie, radicalisering en extremisme)

11 jul 2023

Meld je nu via deze link aan voor de netwerkbijeenkomst in Zwijndrecht op 18 september, die in het teken staat van kennismaking en kennisdeling! De bijeenkomst is bedoeld voor aandachtfunctionarissen maatschappelijk ongenoegen (polarisatie, radicalisering en extremisme, online aangejaagde ordeverstoring en statelijke dreigingen) van gemeenten, beleidsadviseurs gemeenten (OOV of sociaal domein), specialisten CTER (politie) en gebiedsadviseurs/beleidsadviseurs OM (CTER).  

 

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Zwijndrecht.

Programma

13:15 uur Inloop met koffie en thee

13:30-13:40 uur Welkomstwoord door Burgemeester Haan

13:40-13:55 uur Introductie op het Regionaal netwerk door Dave van den Berg en Leonora Buis-Meulmeester (VAR)

13:55-14:35 uur Leernetwerk Polarisatie door Annemarie van Hinsberg (Movisie)

14:35-15:15 uur Landelijke aanpak Radicalisering Elsje van Dijk (NCTV)

15:15-15:30 uur Korte pauze

15:30--15:50 uur Het belang van een goede Meldingsstructuur Radicalisering door Marjolein (gemeente Rotterdam)

15:50-16:10 uur Opleidingsaanbod door Joppe van der Bruggen Trainer/ontwikkelaar (Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering)

16:10-16:20 uur Afsluiting door Burgemeester Haan

16:20-17:00 uur Netwerkborrel

Maatschappelijk ongenoegen is één van de twee geprioriteerde veiligheidsthema’s op de Strategische Agenda 2023 – 2026 van de eenheid Rotterdam. Hier binnen vallen de thema’s polarisatie, radicalisering en extremisme, online aangejaagde ordeverstoring en statelijke dreigingen.

In juni 2022 is de rapportage (behoefte)peiling maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering aangeboden aan het RVO. Hieruit zijn een tweetal opgaven geformuleerd; het oprichten van een regionaal netwerk onder voorzitterschap van de regionaal portefeuillehouder en vervolgens samen met het netwerk uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de rapportage.

Om het regionale netwerk effectief te laten functioneren, is een drivergroep opgericht. Deze groep komt meerdere keren per jaar samen en bestaat uit gemeenten die voorop (willen) lopen in de aanpak van dit thema, evenals vertegenwoordigers van de politie en het OM. De drivergroep is bezig met het ontwikkelen van een regionaal format voor een allesomvattende aanpak, welke vervolgens op maat kan worden toegepast.