Dit jaar is er door de VAR een netwerk Zorg en Veiligheid gestart. Aan dit overleg nemen partners zoals VNG, politie en beleidsadviseurs deel die op zoek zijn naar verbinding in de regio, de samenwerking willen verbeteren en meer samen willen optrekken bij domein- en grensoverschrijdende problematiek. In de loop van de tijd is het de bedoeling dat het netwerk uitbreidt met deelnemers van organisaties uit het sociaal en zorgdomein.


De eerste bijeenkomst stond in het teken van een brainstorm over thema’s die lokaal en grensoverschrijdend spelen, hiaten in de domeinoverschrijdende samenwerking en aandachtspunten voor de toekomst. Dit zal in de volgende sessie verder worden uitgediept. 

Wil je graag aan dit netwerk deelnemen in de toekomst? Stuur dan een mail aan Gerrian Nijhof van de VAR: VeiligheidsAlliantie@rotterdam.nl