Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Gedragscampagne jonge messendragers gemeente Dordrecht

4 aug 2022

De afgelopen 15 jaar is de jeugdcriminaliteit gedaald, maar wel verhardt.  Er zijn zorgen over de toename van jonge verdachten van (steek)wapenincidenten. Het dragen van een mes lijkt er steeds meer bij te horen. De gemeente Dordrecht heeft het afgelopen jaar, naast de wapeninleveractie in 2021, het preventief fouilleren en de inzet van jongerenwerk, ook een gedragsonderzoek uitgevoerd. Want wat drijft de jongeren in Dordrecht nou écht om een mes te dragen?

 

Gedragsonderzoek

De onderzoekers hebben niet alleen gekeken naar wat er in de relatief beperkte literatuur bekend is. Vooral door in gesprek te gaan met jongeren zijn belangrijke inzichten verworven. Deze zijn vervolgens verwerkt in een campagne met als boodschap dat er altijd een andere keuze is - Drop It Dordt.

Need to belong

Om de motieven van jongeren om een mes te dragen in kaart te brengen, is gesproken met zowel jongeren die vermoedelijk zelf betrokken zijn bij messengeweld, als met jongeren die meer gekenmerkt kunnen worden als omstanders. Uit deze gesprekken kwamen verschillende aspecten naar voren die invloed hebben op het wel of niet dragen van een mes. Dit leverde interessante en nieuwe inzichten op. Zo bleek het dragen van een mes vanuit veiligheidsgevoelens bij deze jongeren een veel kleinere rol te spelen dan verwacht. De 'need to belong' (de behoefte om erbij te horen) bleek daarentegen sterk aanwezig.

Drop It Dordt

Uiteindelijk hebben de bevindingen uit de gesprekken en de literatuur geleid tot de social mediacampagne Drop It Dordt dat bestaat uit verschillende filmpjes. In deze campagne focust de gemeente hoofdzakelijk op de basisbehoefte verbondenheid en de genoemde ‘need to belong'. In de campagne wordt het dragen van een mes afgekeurd door de doelgroep zelf (peer rejection) en wordt een andere sociale norm neergezet. Jongeren hebben meegedacht met bepaalde elementen uit de filmpjes.

Mediacampagne

De social mediacampagne startte in december 2021 en was een maand lang te zien via verschillende kanalen van de lokale jongerenwerkorganisatie. De statistieken laten zien dat jongeren geïnteresseerd zijn in de filmpjes. Deze werden relatief lang en vaak bekeken. De campagne wordt nogmaals herhaald in Dordrecht tijdens de regionale steekwapeninleveractie in de Week van de Veiligheid van 10 tot 16 oktober 2022. Ook wordt de campagne dan verder geëvalueerd samen met jongeren en gaat de gemeente weer met hen het gesprek aan over hoe zij de campagne hebben ervaren.