Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Even voorstellen: het team Platform Veilig Ondernemen

20 dec 2022

In een Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Tot voor kort was de inzet van het PVO Rotterdam beperkt tot de inzet van één PVO-adviseur voor de hele regio. Daar is verandering in gekomen met de structurele middelen die door het ministerie van JenV zijn vrijgemaakt voor de doorontwikkeling van het PVO.  


Naast Michael de Man, de vaste steunpilaar van het PVO Rotterdam, zijn sinds november Lotte Vogel (PVO adviseur) en Dennis van der Kaa (PVO manager) onderdeel van het regionale PVO-team. In de komende periode zal het team nog verder uitbreiden met o.a. een communicatieadviseur en een adviseur buitengebied.

Ook bestuurlijk zal het Platform Veilig Ondernemen in 2023 doorontwikkelen. Met de nieuwe portefeuillehouder Veilig Ondernemen, burgemeester Pieter van de Stadt, zullen wij gaan verkennen wat er nodig is om een gedegen publiek-privaat bestuur te formeren voor PVO Regio Rotterdam. 

Het PVO maakt zich sterk voor actuele thema's die te maken hebben met de veiligheid van ondernemers en personeel, zoals ondermijnende criminaliteit (fraude, witwassen), cybercrime, high impact crimes (inbraken, overvallen) en winkeldiefstallen. Met als doel om ondernemers weerbaar maken tegen criminaliteit en ondermijning. Een veilige (werk)omgeving is immers noodzakelijk voor een succesvol bedrijfsleven en een gezond ondernemersklimaat.

Het PVO Rotterdam wil in 2023 zijn meerwaarde laten zien als het gaat om het verbinden van de netwerkpartners in de regio. Door een herkenbaar en onderscheidend platform te bieden, weet men elkaar snel te vinden en zijn de lijnen kort. Het komend jaar gaan we o.a. werken aan een gerichter bereik van ondernemers voor wat betreft het aanbod aan trainingen, informatie en advies.

Meer weten over het PVO? Kijk dan hier de introductievideo of neem contact op met één van de adviseurs.

Het PVO team Rotterdam wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en veilig 2023.