Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 1 mrt 2021

  Online talkshow over cybercrime met Kees van der Spek

  Op 1 april van 10.00 tot 11.00 organiseert het PVO in samenwerking met de VAR, de gemeente Dordrecht en de gemeente Rotterdam een talkshow over cybercrime. Kees van der Spek is de tafelvoorzitter. Tafelgasten zijn een inhoudsdeskundige, slachtoffer, advocaat en de politie (cybercrimeteam).

  Er is een regionale social media campagne gestart om deze talkshow bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Als gemeente kun je meedoen door deze talkshow onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Wil je meedoen? Neem dan contact op met Michael de Man via 0631680811 of michael.deman@hetccv.nl. Aanmelden voor de talkshow kan op: https://nl.surveymonkey.com/r/cybertalkshow_1april2021

 • 23 dec 2020

  Duim omhoog voor Cybernetwerk ZHE

  Met een duim omhoog, omdat een fysieke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst niet mogelijk was door de coronamaatregelen, sluiten de burgemeesters van ZHE zich aan bij Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden.

  Cybernetwerk ZHE is een uniek samenwerkingsverband bestaande uit publieke en private organisaties ter bestrijding van cybercriminaliteit. Dat doet het cybernetwerk door het organiseren van onder andere: (fysieke) kennisbijeenkomsten, online seminars en trainingen en nulmetingen.

  Vanuit het Platform Veilig Ondernemen (PVO) faciliteren we dit initiatief met als doel om samen het MKB digitaal weerbaarder te maken.

  Dat doet het PVO ook met het Cyberbuddies project. Tijdens deze gratis scan controleert een adviseur of een ondernemer voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om cybercriminelen te weren. De scan is kosteloos en belangeloos. Na afloop ontvangt de ondernemer een adviesrapport met de maatregelen die hij kan nemen om de digitale veiligheid te verbeteren.

  Wil je dit als gemeente kosteloos aanbieden? Neem dan contact op met Michael de Man via michael.deman@hetccv.nl of 0631680811.

  Meer informatie het Cybernetwerk ZHE: klik hier

 • 21 dec 2020

  Kenniscarrousels 2021

  Ook in 2021 organiseert de VAR twee kenniscarrousels.  De voorjaarscarrousel vindt plaats op donderdagochtend 11 maart 2021, de Najaarscarrousel op donderdagochtend 28 oktober 2021

  Heb je een suggestie voor een onderwerp, laat het ons weten!

 • 8 dec 2020

  Regionale evaluatie hoorplicht WVGGZ

  De Erasmus Universiteit is gestart met de voorbereidingen van een eenheidsbrede evaluatie naar de hoorplicht binnen de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).

  De WVGGZ is nu bijna een jaar van kracht. Er bestaat (binnen onze eenheid) veel onvrede over het nut en de effectiviteit van de hoorplicht. We willen deze signalen graag nader onderzoeken en de uitkomsten daarvan agenderen tijdens een Leerhuis Personen met Verward Gedrag in april 2021. Waar nodig zullen we via portefeuillehouder Van Hemmen (burgemeester van Hoeksche Waard) knelpunten agenderen bij het Rijk.

  Door een groep student-onderzoekers van de faculteit Gezonsheidsrecht onder leiding van Prof. Dr. Buijssen, zal een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews uitgevoerd worden. De hoofdlijnen worden beschreven in een rapport, voorzien van een reflectie op zowel de hoorplicht zelf, als op de ervaringen daarmee in onze eenheid. De studenten is ook gevraagd om aanbevelingen te doen over de bedoeling van de wetgever met de hoorplicht en de manier waarop daar nu uitvoering aan wordt gegeven. Zijn er wellicht goede alternatieven?

  Bij de evaluatie worden burgemeesters betrokken, GGZ instellingen, het Openbaar Ministerie, client- en patientvertegenwoordigers, de hoordiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, Ypsilon (familieperspectief), Basisberaad, WVGGZ advocaten en de rechtspraak. De interviews zijn voorzien voor januari en februari.

  De studenten worden begeleid door de VAR (Annemieke Wierstra) en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (Annelies Nijhuis).

 • 6 nov 2020

  Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast

  De gemeente Rotterdam heeft samen met politie, woningcorporaties en vertegenwoordigers van particuliere verhuurders afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De afspraken en bevoegdheden zijn onlangs vastgelegd in een Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast.

  Dit convenant is opgesteld samen met gemeenten binnen de VAR. De samenwerkingspartners mogen binnen de afspraken van dit Convenant relevante privacygegevens met elkaar delen.

  De gemeente Rotterdam roept een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts in woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkelder zaken en hebben meer bevoegdheden.

  Op bijgaande link is meer informatie te vinden. klik hier