Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Netwerkbijeenkomst 'Combizittingen, de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld' 11 oktober 2021 (online)

8 sep 2021

Op maandag 11 oktober aanstaande van 13:00 uur tot 15:00 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Combizittingen, de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de drivergroep Geweld van de VAR en is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met huiselijk geweld.

U kunt zich via de agenda aanmelden voor deze bijeenkomst.

Pilot Huiselijk Geweld leidt tot nieuwe werkwijze  

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en vindt helaas (te) vaak plaats. Vaak heeft huiselijk geweld te maken met allerlei problemen die binnen het gezin spelen. De verschillende problemen in eenzelfde gezin (denk aan schulden, verslaving, agressieproblematiek, echtscheiding) en daaruit voortkomende juridische procedures worden door verschillende rechters (straf-, jeugd- en familierechter) behandeld. Tijdens de behandeling van de strafzaak komt de strafrechter niet toe aan bespreking van de achterliggende problematiek. Maar als die problemen blijven bestaan, is de kans groot dat er ook in de toekomst sprake blijft van huiselijk geweld in het gezin. De rechtbank Rotterdam heeft samen met het OM en het Zorg- en Veiligheidshuis de afgelopen jaren in een pilot samengewerkt om ervoor te zorgen dat alle juridische procedures rondom een gezin dat met huiselijk geweld te maken heeft gecombineerd door dezelfde (straf)rechter worden behandeld. Hierbij staat minder de straf maar meer de oplossing van de onderliggende problemen centraal.