Monitoring

In opdracht van het Regionaal VeiligheidsOverleg (RVO) brengt de VAR twee keer per jaar een regionale monitor uit.
Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld stelt de veiligheidspartners in staat om de cijfermatige ontwikkelingen binnen de thema's van het Regionale Beleidsplan te volgen en zonodig bij te sturen. 

De monitor bundelt cijfers van politie, OM, Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid, RIEC, Burgernet, Humanitas, Enver, Jeugdteams ZHZ en Halt. Eens per twee jaar worden ook de cijfers van de landelijke VeiligheidsMonitor opgenomen in de rapportage. 

De rapportage geeft een meerjarig beeld van de veiligheidssituatie op eenheids-, districtelijk en gemeentelijk niveau. In de thematische hoofdstukken is informatie te vinden over misdrijven en incidenten, jeugdoverlast, persoonsgerichte aanpak en ZSM, ondermijning en Burgernet.