Evenementen

Hier kunt u zich aanmelden voor evenementen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

GEWELD HOORT NERGENS THUIS Netwerkbijeenkomst voor professionals

Op 15 april aanstaande van 09:00 uur tot 10:00 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats met als onderwerp Geweld hoort nergens thuis. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de drivergroep Geweld van de VAR en is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met huiselijk geweld en het programma Geweld hoort nergens thuis. Het programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een looptijd van 2018 tot 2021. Is jouw organisatie er klaar voor om binnen de keten zelfstandig te acteren?

Programma

1. Programma Geweld hoort nergens thuis, actuele stand van zaken

Katrien Vaan en Ben de Haan, regionaal projectleiders RR en ZHZ schetsen de actuele stand van zaken aan de hand van de drie actielijnen:

Actielijn 1: Eerder en beter in beeld

Actielijn 2: Stoppen en duurzaam oplossen

Actielijn 3: Aandacht voor specifieke groepen Wat is er de afgelopen periode bereikt en wat moet er nog gebeuren? Waar zitten de knelpunten?

2. Praktijk

Saskia Franken schets de ervaringen met Huiselijk Geweld (casus). Hoe is geacteerd door diverse partijen en hoe werd dit ervaren door betrokkenen?

3. En nu verder…

Ida Ouweneel (Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond) en Pieter van Mourik (Veilig Thuis Zuid-Holland zuid) gaan in op hetgeen noodzakelijk is voor een integrale aanpak om (ook na afloop van het programma Geweld hoort nergens thuis) multidisciplinair en systeemgericht de problematiek rondom Huiselijk Geweld aan te pakken.

Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 

Aanmelden is niet meer mogelijk