Kennisbank onderwerp

De Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) is met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). De Wet Forensische Zorg (WFZ) heeft een relatie met deze wetten daar waar het strafrecht in het geding is. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2019. Met de nieuwe wet is er veel veranderd ten aanzien van het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid van gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, de GGZ en de overige partners in het zorg- en veiligheidsdomein. 

Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht is voor onze eenheid bestuurlijk portefeuillehouder Personen met Verward Gedrag, inclusief de WVGGZ en de WZD.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Webdossier Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang

In dit webdossier vindt u een overzicht van de meest relevante documenten en websites waar u nuttige en praktische informatie kunt vinden. Daarbij ligt de nadruk op de WVGGZ.

Op de website dwang in de zorg vindt u informatie over de nieuwe wetgeving, algemene informatie, doelstellingen, wetteksten en veelgestelde vragen.

Ook de VNG heeft een speciale website waarop uiteenlopende informatie te vinden is, specifiek gericht op gemeenten. 

JB Lorenz richt zich op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties. Op hun website vindt u drie verschillende casuïstiek beschrijvingen die de nieuwe wetgeving tastbaar maken. Hiertoe heeft JB Lorenz samengewerkt met GGZ Centraal. De casuïstiek is voorzien van een analyse van de samenhang bij het verlenen van verplichte zorg en de gezamenlijke implementatie opgave. 

Documenten

In deze Kamerbrief komt de staatssecretaris terug op zijn eerdere toezegging om samen met de minister van J&V en de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid van de VNG een vervolg te geven aan het verkrijgen van zicht op de groep mensen met ernstige problematiek waarbij sprake is van een hoog veiligheidsrisico.
  • Datum: 23 Apr 21
  • Auteur: Staatssecretaris Blokhuis, ministerie VWS
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 7

Laatst toegevoegde documenten

In deze Kamerbrief komt de staatssecretaris terug op zijn eerdere toezegging om samen met de minister van J&V en de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid van de VNG een vervolg te geven aan het verkrijgen van zicht op de groep mensen met ernstige problematiek waarbij sprake is van een hoog veiligheidsrisico.
  • Datum: 5 jul 2019
  • Auteur: Staatssecretaris Blokhuis, ministerie VWS
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 7