Kennisbank onderwerp

De Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) is met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). De Wet Forensische Zorg (WFZ) heeft een relatie met deze wetten daar waar het strafrecht in het geding is. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2019. Met de nieuwe wet is er veel veranderd ten aanzien van het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid van gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, de GGZ en de overige partners in het zorg- en veiligheidsdomein. 

Burgemeester De Witte van Albrandswaard is voor onze eenheid bestuurlijk portefeuillehouder Personen met Verward Gedrag, inclusief de WVGGZ en de WZD.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Webdossier Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang

In dit webdossier vindt u een overzicht van de meest relevante documenten en websites waar u nuttige en praktische informatie kunt vinden. Daarbij ligt de nadruk op de WVGGZ.

Op de website dwang in de zorg vindt u informatie over de nieuwe wetgeving, algemene informatie, doelstellingen, wetteksten en veelgestelde vragen.

Ook de VNG heeft een speciale website waarop uiteenlopende informatie te vinden is, specifiek gericht op gemeenten. 

Documenten

In dit onderzoek, in opdracht van de VAR, is onderzocht in hoeverre de huidige invulling van de hoorplicht van de burgemeester in het kader van de Wvggz bij het nemen van een crisismaatregel aan het doel van de wetgever tegemoet komt. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudenten Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44

In de media

Persbericht naar aanleiding van de evaluatie van de hoorplicht Wvggz
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Laatst toegevoegde documenten

In dit onderzoek, in opdracht van de VAR, is onderzocht in hoeverre de huidige invulling van de hoorplicht van de burgemeester in het kader van de Wvggz bij het nemen van een crisismaatregel aan het doel van de wetgever tegemoet komt. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudenten Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit.
 • Datum: 14 apr 2021
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Persbericht naar aanleiding van de evaluatie van de hoorplicht Wvggz
 • Datum: 14 apr 2021
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In deze factsheet worden de belangrijkste implicaties van de nieuwe wetten kort toegelicht. Daarnaast vindt u een overzicht van relevante documenten. De factsheet is een werkdocument en wordt zo nodig op gezette tijden aangepast.
 • Datum: 1 aug 2019
 • Auteur: Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5