Kennisbank onderwerp

De objectieve veiligheidscijfers laten een positieve trend zien, het wordt steeds veiliger in de regio.
Maar de subjectieve veiligheidsbeleving blijft daarop achter. Ook lopen de maatschappelijke spanningen
hoger op dan ooit en maken thema’s als polarisatie en radicalisering actueel. 

De VAR is in samenwerking met Remco Spithoven eind 2016 gestart met een analyse van de problematiek op buurtniveau. Alle 32 gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam  hebben aan de Veiligheidsmonitor 2015 deelgenomen. In een aantal gemeenten wordt op dit moment een verdiepingsanalyse uitgevoerd die een verklarend inzicht moet geven op de achtergronden van onveiligheidsgevoelens. 

Verder vindt in onze regio een aantal proeftuinen plaats. Daarbij wordt op buurtniveau verder ingezoomd. Er wordt een combinatie gemaakt van kwantitatieve inzichten (cijfers) en kwalitatieve inzichten (verhalen). Van daaruit willen we handelingsperspectief bieden aan professionals van de gemeenten, politie en OM. Hierin wordt ook samengewerkt met onze zusterorganisatie Bureau RVS Midden-Nederland, het CCV en het ministerie van V&J.

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Feiten en achtergrond

Artikel uit 2012 over de brede betekenis van ‘onveiligheidsgevoelens’
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Remco Spithoven, Gjalt de Graaf & Hans Boutellier
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
Artikel uit 2014 over de moeizame aanpak van ‘onveiligheidsgevoelens’
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Remco Spithoven
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 17
Samenvatting van het proefschrift van Remco Spithoven
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Remco Spithoven
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
Onderzoeksrapportage naar de werkzame elementen in drie veiligheidsinitiatieven
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers en Judith van Zanten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 60

Documenten

Een verdiepend onderzoek naar de aard en achtergronden van de veiligheidsbeleving van inwoners van het Oude Noorden, naar aanleiding van gestegen indicatoren van subjectieve sociale onveiligheid in de lokale veiligheidsmonitor. In opdracht van de gemeente Rotterdam, directie veiligheid. Uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, lectoraat kennisanalyse sociale veiligheid
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Remco Spithoven & Anthonie Drenth
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 52
Artikel in secondant over veiligheidsbeleving.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Door van der Wiele
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Het in dit artikel beschreven onderzoek bevat een aangescherpte probleemdefinitie voor een effectieve benadering voor het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’. Het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’ vraagt om meer dan daadkrachtige taal in verkiezingsprogramma’s en beleidsplannen. Het werkelijk effectief bestrijden van gevoelens van onveiligheid vraagt in de uitvoering per wijk en buurt steeds opnieuw om verdiepende vragen, luisteren, uitproberen en écht samenwerken met verschillende professionals en burgers.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Remco Spithoven
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16

Laatst toegevoegde documenten

Het in dit artikel beschreven onderzoek bevat een aangescherpte probleemdefinitie voor een effectieve benadering voor het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’. Het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’ vraagt om meer dan daadkrachtige taal in verkiezingsprogramma’s en beleidsplannen. Het werkelijk effectief bestrijden van gevoelens van onveiligheid vraagt in de uitvoering per wijk en buurt steeds opnieuw om verdiepende vragen, luisteren, uitproberen en écht samenwerken met verschillende professionals en burgers.
 • Datum: 30 jan 2019
 • Auteur: Remco Spithoven
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Onderzoeksrapportage naar de werkzame elementen in drie veiligheidsinitiatieven
 • Datum: 17 jan 2018
 • Auteur: Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers en Judith van Zanten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 60
Artikel uit 2014 over de moeizame aanpak van ‘onveiligheidsgevoelens’
 • Datum: 16 jun 2017
 • Auteur: Remco Spithoven
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 17