Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Veilig wonen

Onder woonoverlast vallen allerlei soorten hinder en overlast die tussen buren onderling voor kunnen komen. Lawaai en stank of het wegnemen van licht en uitzicht kunnen leiden tot ergernissen die uitlopen op grote problemen. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.


Documenten

Het wetsvoorstel aanpak Woonoverlast is in deze vorm naar de Eerste Kamer gestuurd.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
De CCV-handreiking gedragsaanwijzing is geschreven voor de aanpak van woonoverlast in de huursector. In pilots is de handreiking gebruikt voor de aanpak van woonoverlast in de sociale huursector. De handreiking is echter ook te gebruiken voor de aanpak van woonoverlast in de particuliere huursector. Dit gaat niet op voor de aanpak van woonoverlast bij koopwoningen, omdat in die sector het opleggen van gedragsaanwijzingen in deze vorm niet mogelijk is
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
De zogenaamde 'aso'-wet stelt de burgemeester in staat een notoire overlastveroorzaker te dwingen zijn overlastgevend gedrag te staken. De implementatie van het nieuwe instrument is lokaal maatwerk en daarom niet zo eenvoudig. De checklist biedt een overzicht van de verschillende fasen van het implementatietraject met aandachtspunten en tips.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: VAR- Adriëtte Rodenburg-de Lange
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Feiten en achtergrond

Bevat een overzicht van het juridisch instrumentarium dat ingezet kan worden bij overlast door psychisch kwestbaren. Ter aanvulling op de Handreiking aanpak Woonoverlast en Verloedering.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 109

Praktijkvoorbeelden

De Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek biedt gemeenten de mogelijkheid om in aangewezen wooncomplexen, straten of gebieden: de instroom van huurders met een zwakke sociaal-economische positie te beperken, – aan doelgroepen voorrang te verlenen bij de woningtoewijzing op basis van bepaalde sociaal-economische kenmerken, – de instroom van woningzoekenden met overlastgevend of crimineel gedrag tegen te gaan.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Tekst voor aanpassing van de Rotterdamse APV en toelichting
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Beschrijving van het Rotterdamse beleid ten aanzien van woonoverlast. Inclusief schematisch stappenplan.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
De beleidsregel van de gemeente Dordrecht is onderworpen aan een insprakeprocedure en ligt tot 2 februari 2018 ter inzage.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: Dordrecht Sanne Voncken
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10
APV Dordrecht en toelicting
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast in Rotterdam. Inclusief handhavingsmatrix.
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 15
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Schematische weergave van de aanpak woonoverlast van de gemeente Dordrecht
 • Datum: 23 Jan 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3

Laatst toegevoegde documenten

 • Datum: 19 apr 2018
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
 • Datum: 19 apr 2018
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast in Rotterdam. Inclusief handhavingsmatrix.
 • Datum: 19 feb 2018
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 15