Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Veilig wonen

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en/of degenen voor wie hij verantwoordelijk is, vertonen overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen, waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. Denk daarbij met name aan: geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.


Documenten

 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 100
De zogenaamde 'aso'-wet stelt de burgemeester in staat een notoire overlastveroorzaker te dwingen zijn overlastgevend gedrag te staken. De implementatie van het nieuwe instrument is lokaal maatwerk en daarom niet zo eenvoudig. De checklist biedt een overzicht van de verschillende fasen van het implementatietraject met aandachtspunten en tips.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VAR- Adriëtte Rodenburg-de Lange
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
De CCV-handreiking gedragsaanwijzing is geschreven voor de aanpak van woonoverlast in de huursector. In pilots is de handreiking gebruikt voor de aanpak van woonoverlast in de sociale huursector. De handreiking is echter ook te gebruiken voor de aanpak van woonoverlast in de particuliere huursector. Dit gaat niet op voor de aanpak van woonoverlast bij koopwoningen, omdat in die sector het opleggen van gedragsaanwijzingen in deze vorm niet mogelijk is
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
Het wetsvoorstel aanpak Woonoverlast is in deze vorm naar de Eerste Kamer gestuurd.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Feiten en achtergrond

Werking van de Wet Aanpak Woonoverlast (artikel 151D Gemeentewet)
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Bevat een overzicht van het juridisch instrumentarium dat ingezet kan worden bij overlast door psychisch kwestbaren. Ter aanvulling op de Handreiking aanpak Woonoverlast en Verloedering.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 109

Praktijkvoorbeelden

Beschrijving van het Rotterdamse beleid ten aanzien van woonoverlast. Inclusief schematisch stappenplan.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
De beleidsregel van de gemeente Dordrecht is onderworpen aan een insprakeprocedure en ligt tot 2 februari 2018 ter inzage.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Dordrecht Sanne Voncken
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10
APV Dordrecht en toelicting
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Schematische weergave van de aanpak woonoverlast van de gemeente Dordrecht
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast in Rotterdam. Inclusief handhavingsmatrix.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 15
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Tekst voor aanpassing van de Rotterdamse APV en toelichting
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
De Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek biedt gemeenten de mogelijkheid om in aangewezen wooncomplexen, straten of gebieden: de instroom van huurders met een zwakke sociaal-economische positie te beperken, – aan doelgroepen voorrang te verlenen bij de woningtoewijzing op basis van bepaalde sociaal-economische kenmerken, – de instroom van woningzoekenden met overlastgevend of crimineel gedrag tegen te gaan.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4

Convenanten

Het door de politiechef ondertekende convenant woonoverlast dat gebruikt kan worden door alle 25 gemeenten in de eenheid Rotterdam.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14
De gemeente Rotterdam heeft een addendum geschreven behorend bij het regionaal convenant Woonoverlast. Hiermee wordt het convenant geactualiseerd. Het geactualiseerde uitvoeringsplan van de gemeente Rotterdam kan bij Marieke de Leeuw opgevraagd worden.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Marieke de Leeuw, gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 36
De aanpak van woonoverlast is erop gericht om het gedrag dat woonoverlast veroorzaakt te stoppen, met als doel het voorkomen dat de overlast de openbare orde en veiligheid schaadt. Tevens is het aanpak erop gericht, om het vertrouwen van de burger, die overlast ervaart, in de gezamenlijke aanpak woonoverlast te vergroten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: VAR/Politie/Regiogemeenten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 15

Laatst toegevoegde documenten

De gemeente Rotterdam heeft een addendum geschreven behorend bij het regionaal convenant Woonoverlast. Hiermee wordt het convenant geactualiseerd. Het geactualiseerde uitvoeringsplan van de gemeente Rotterdam kan bij Marieke de Leeuw opgevraagd worden.
 • Datum: 31 jul 2022
 • Auteur: Marieke de Leeuw, gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 36
Het door de politiechef ondertekende convenant woonoverlast dat gebruikt kan worden door alle 25 gemeenten in de eenheid Rotterdam.
 • Datum: 14 jul 2021
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14
Werking van de Wet Aanpak Woonoverlast (artikel 151D Gemeentewet)
 • Datum: 1 apr 2021
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3