Kennisbank

Webdossier Veilig Wonen

Informatie
Binnen het het regionale thema Veilig Wonen ligt de focus op het terugdringen van woninginbraak en het beheersbaar maken van woonoverlast.

Organisatie
De drivergroepVeilig Wonen zet zich in om gemeenten en andere veiligheidspartners te ondersteunen bij de aanpak van woninginbraak en woonoverlast. Producten van de drivergroep zijn onder andere een gids met praktische tips voor Buurtpreventieteams en een toolbox woninginbraak. Na de succesvolle pilot Training Buurtpreventie, vindt op dit moment een nieuwe pilot plaats waarbij buurtpreventieleden getraind worden om ook signalen van sociale problematiek op te pikken en door te geven. 

De tweede taak van de drivergroep is gericht op het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de nieuwe wet Aanpak Woonoverlast. Hiertoe is een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen, waarbij ook het CCV en de VNG zijn aangesloten. 

Inhoud webdossier
- Best practices
- Formats
- Achtergrondinformatie
- Handreikingen