Kennisbank onderwerp

Het tegengaan van radicalisering vormt een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak van (onder andere) gewelddadig jihadisme.Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering. Juist op lokaal niveau is er kennis van de sociale context, zijn veranderingen zichtbaar bij jongeren en volwassenen en kunnen samenwerkingspartners bijdragen aan interventies.

Zie ook: www.nctv.nl

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering.
 • Datum: 26 Jan 22
 • Auteur: Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 45

Documenten

De handreiking 'Van polarisatie naar vebinding in buurten' presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van het probleem en de juiste interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.
 • Datum: 26 Jan 22
 • Auteur: Ron van wonderen ea, Verwey-Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
Eén van de manieren om polarisatie en radicalisering op lokaal niveau te bestrijden is door het oprichten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren, als aanvulling op een breder gemeentelijk preventief beleid en de persoonsgerichte aanpak. Deze handreiking helpt en inspireert u mogelijk bij het opzetten, begeleiden en/of opnieuw vormen voor een nieuw lokaal netwerk van sleutelfiguren.
 • Datum: 26 Jan 22
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 42
Dit actieprogramma beschrijft de brede integrale aanpak. Het doel van dit programma is drieledig: het beschermen van de democratie en rechtsstaat, het bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.
 • Datum: 26 Jan 22
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 30
Deze handreiking is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme.
 • Datum: 26 Jan 22
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 66
 • Datum: 26 Jan 22
 • Auteur: VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8

Laatst toegevoegde documenten

De handreiking 'Van polarisatie naar vebinding in buurten' presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van het probleem en de juiste interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.
 • Datum: 12 feb 2019
 • Auteur: Ron van wonderen ea, Verwey-Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
Eén van de manieren om polarisatie en radicalisering op lokaal niveau te bestrijden is door het oprichten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren, als aanvulling op een breder gemeentelijk preventief beleid en de persoonsgerichte aanpak. Deze handreiking helpt en inspireert u mogelijk bij het opzetten, begeleiden en/of opnieuw vormen voor een nieuw lokaal netwerk van sleutelfiguren.
 • Datum: 1 jun 2018
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 42
Deze handreiking is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme.
 • Datum: 18 jun 2017
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 66