Kennisbank onderwerp

Het tegengaan van radicalisering vormt een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak van (onder andere) gewelddadig jihadisme.Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering. Juist op lokaal niveau is er kennis van de sociale context, zijn veranderingen zichtbaar bij jongeren en volwassenen en kunnen samenwerkingspartners bijdragen aan interventies.

Zie ook: www.nctv.nl

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 45

Documenten

Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 57 vastgesteld op niveau 3. Dit betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. Er zijn in Nederland personen en groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Zij kunnen een dreiging vormen tegen de nationale veiligheid. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat geradicaliseerde personen een aanslag voorbereiden.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
Het dreigingsniveau blijft gehandhaafd op niveau 3, met blijvende voorstelbaarheid van een terroristische aanslag. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. De jihadistische beweging vormt nog altijd een belangrijke dreiging voor de nationale veiligheid. Een aanslag in ons land vanuit rechtsextremisme blijft tevens voorstelbaar. De meeste zorgen bestaan over het potentieel geweld vanuit de accelerationistische stroming, die onze democratische rechtsstaat wenst te vervangen door een witte etnostaat. Daarnaast zijn er binnen de radicale onderstroom van de anti-coronabeweging aanwijzingen voor verdere radicalisering. Hierbij wordt de geweldsdreiging voornamelijk gevormd door individuen en kleine groepen die vatbaar zijn voor opruiende (online) complottheorieën met de inschatting dat zich zullen richten op andere maatschappelijke thema’s. Het geschetste dreigingsbeeld in het voorliggende DTN noopt tot blijvende alertheid. De veranderlijkheid van dreiging vergt dat doorlopend bezien moet worden of het huidige contraterrorismebeleid volstaat of dat aanscherpingen nodig zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er een extremistische dreiging uitgaat voor Nederland van de oorlog in Oekraïne. Dit kan veranderen afhankelijk van hoe het conflict verloopt.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De handreiking 'Van polarisatie naar vebinding in buurten' presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van het probleem en de juiste interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: Ron van wonderen ea, Verwey-Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
Eén van de manieren om polarisatie en radicalisering op lokaal niveau te bestrijden is door het oprichten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren, als aanvulling op een breder gemeentelijk preventief beleid en de persoonsgerichte aanpak. Deze handreiking helpt en inspireert u mogelijk bij het opzetten, begeleiden en/of opnieuw vormen voor een nieuw lokaal netwerk van sleutelfiguren.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 42
Dit actieprogramma beschrijft de brede integrale aanpak. Het doel van dit programma is drieledig: het beschermen van de democratie en rechtsstaat, het bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 30
Deze handreiking is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 66
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8

Grafische bestanden

 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Praktische documenten

Wat betekent het voor diegenen die vanuit de landelijke overheid beter willen ‘luisteren’ naar de samenleving? En die daarbij met name voeling willen houden met mogelijk opkomende maatschappelijke onrust? Daarvoor noemt de auteur vijf punten die van belang zijn.
 • Datum: 01 Apr 23
 • Auteur: Marnix Eysink Smeets
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 38

Laatst toegevoegde documenten

Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 57 vastgesteld op niveau 3. Dit betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. Er zijn in Nederland personen en groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Zij kunnen een dreiging vormen tegen de nationale veiligheid. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat geradicaliseerde personen een aanslag voorbereiden.
 • Datum: 1 mrt 2023
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
Het dreigingsniveau blijft gehandhaafd op niveau 3, met blijvende voorstelbaarheid van een terroristische aanslag. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. De jihadistische beweging vormt nog altijd een belangrijke dreiging voor de nationale veiligheid. Een aanslag in ons land vanuit rechtsextremisme blijft tevens voorstelbaar. De meeste zorgen bestaan over het potentieel geweld vanuit de accelerationistische stroming, die onze democratische rechtsstaat wenst te vervangen door een witte etnostaat. Daarnaast zijn er binnen de radicale onderstroom van de anti-coronabeweging aanwijzingen voor verdere radicalisering. Hierbij wordt de geweldsdreiging voornamelijk gevormd door individuen en kleine groepen die vatbaar zijn voor opruiende (online) complottheorieën met de inschatting dat zich zullen richten op andere maatschappelijke thema’s. Het geschetste dreigingsbeeld in het voorliggende DTN noopt tot blijvende alertheid. De veranderlijkheid van dreiging vergt dat doorlopend bezien moet worden of het huidige contraterrorismebeleid volstaat of dat aanscherpingen nodig zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er een extremistische dreiging uitgaat voor Nederland van de oorlog in Oekraïne. Dit kan veranderen afhankelijk van hoe het conflict verloopt.
 • Datum: 22 apr 2022
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 apr 2022
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0