Kennisbank onderwerp

Maatschappelijk ongenoegen is één van de twee geprioriteerde veiligheidsthema’s op de Strategische Agenda 2023 – 2026 van de eenheid Rotterdam: “De afgelopen jaren zagen wij het maatschappelijk ongenoegen in de Nederlandse samenleving toenemen. Dit thema draait in essentie om gevoelens van onvrede, wantrouwen, frustratie of woede, bij groepen of individuen, waarbij social media en complottheorieën werken als aanjagers. Het ongenoegen is vooral gericht tegen de overheid, maar bijvoorbeeld ook tegen de wetenschap of traditionele media. Gezag van overheid en instituties is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, wordt in twijfel getrokken en soms bewust uitgedaagd.”

De regionale portefeuille Maatschappelijk ongenoegen omvat de thema’s radicalisering en extremisme, polarisatie, online aangejaagde ordeverstoring en statelijke dreigingen. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de politie en het OM.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 45

Documenten

Hoe ga je om met de emoties van burgers? Er zijn steeds drie lagen waar je je als communicatie of beleidsmedewerker bewust van moet zijn. Ten eerste het gedrag (de uiting van onbehagen), ten tweede de bijbehorende emoties en ten derde de onderliggende behoeftes. Mensen zijn geneigd om te reageren op wat zichtbaar is, en dat zijn typisch het gedrag en de emoties. De onderliggende behoeft es blijven onbesproken. Daarmee bestaat het gevaar dat de discussie polariseert en je verder af raakt van een oplossing.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Dienst Publiek en Communicatie/Academie voor Overheidscommunicatie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 27
In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56 (april 2022) werd geschreven over de in Nederland ontluikende soevereinenbeweging, die zich actief afkeert van de huidige maatschappij en de regels van de democratische rechtsstaat niet erkent. De zogenoemde soevereinen in Nederland kregen de afgelopen maanden om verschillende redenen aandacht van de media.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
In dit verkennende onderzoek wordt naar theorieën en praktische aanpakken gezocht die niet alleen handvatten kunnen bieden aan bestuurders van lokale of landelijke overheid en handhavers, maar ook aan sociale professionals om polarisatie tegen te gaan.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: KIS Joline Verloove, Ron van Wonderen, Hanneke Felten
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 103
Deze themarapportage is onderdeel van de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Het doel van de RbRa is het in kaart brengen van verschillende typen dreigingen en bijbehorende risico’s voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Hiertoe worden mogelijke dreigingen niet alleen geïdentificeerd, maar wordt ook een inschatting gemaakt van waarschijnlijkheid en mogelijke gevolgen (het ‘risico’). Deze inschatting vindt plaats aan de hand van door het ANV opgestelde scenario’s.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de NCTV.
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 74
Het DTN58 geeft dreigingsbeeld terrorisme in Nederland van mei 2023 weer.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 47
De handreiking 'Van polarisatie naar vebinding in buurten' presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van het probleem en de juiste interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Ron van wonderen ea, Verwey-Jonker Instituut
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
Eén van de manieren om polarisatie en radicalisering op lokaal niveau te bestrijden is door het oprichten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren, als aanvulling op een breder gemeentelijk preventief beleid en de persoonsgerichte aanpak. Deze handreiking helpt en inspireert u mogelijk bij het opzetten, begeleiden en/of opnieuw vormen voor een nieuw lokaal netwerk van sleutelfiguren.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 42
Dit actieprogramma beschrijft de brede integrale aanpak. Het doel van dit programma is drieledig: het beschermen van de democratie en rechtsstaat, het bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 30
Deze handreiking is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 66
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8

Praktische documenten

Door de toenemende digitalisering heeft desinformatie een steeds grotere rol en invloed in Nederland in het publieke debat. Desinformatie kan meningen kunstmatig versterken of verdrukken en zorgt voor het uitvergroten van verschillen binnen de samenleving. Hiermee is het een bedreiging voor het open democratisch debat. De schaal van desinformatie kan sterk uiteenlopen: van grootschalige (inter)nationale campagnes tot lokale casussen. Daarom biedt deze handreiking ambtenaren en bestuurders eerste handvatten hoe zij het beste om kunnen gaan met desinformatie. Eerst zal het fenomeen desinformatie en hoe het verspreid en herkend kan worden aan bod komen. Vervolgens worden kort organisatorische tips en communicatieve en juridische handelingsperspectieven gegeven.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: BZK
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
Wat betekent het voor diegenen die vanuit de landelijke overheid beter willen ‘luisteren’ naar de samenleving? En die daarbij met name voeling willen houden met mogelijk opkomende maatschappelijke onrust? Daarvoor noemt de auteur vijf punten die van belang zijn.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Marnix Eysink Smeets
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 38

Laatst toegevoegde documenten

Door de toenemende digitalisering heeft desinformatie een steeds grotere rol en invloed in Nederland in het publieke debat. Desinformatie kan meningen kunstmatig versterken of verdrukken en zorgt voor het uitvergroten van verschillen binnen de samenleving. Hiermee is het een bedreiging voor het open democratisch debat. De schaal van desinformatie kan sterk uiteenlopen: van grootschalige (inter)nationale campagnes tot lokale casussen. Daarom biedt deze handreiking ambtenaren en bestuurders eerste handvatten hoe zij het beste om kunnen gaan met desinformatie. Eerst zal het fenomeen desinformatie en hoe het verspreid en herkend kan worden aan bod komen. Vervolgens worden kort organisatorische tips en communicatieve en juridische handelingsperspectieven gegeven.
 • Datum: 8 aug 2023
 • Auteur: BZK
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 13
Hoe ga je om met de emoties van burgers? Er zijn steeds drie lagen waar je je als communicatie of beleidsmedewerker bewust van moet zijn. Ten eerste het gedrag (de uiting van onbehagen), ten tweede de bijbehorende emoties en ten derde de onderliggende behoeftes. Mensen zijn geneigd om te reageren op wat zichtbaar is, en dat zijn typisch het gedrag en de emoties. De onderliggende behoeft es blijven onbesproken. Daarmee bestaat het gevaar dat de discussie polariseert en je verder af raakt van een oplossing.
 • Datum: 8 aug 2023
 • Auteur: Dienst Publiek en Communicatie/Academie voor Overheidscommunicatie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 27
In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56 (april 2022) werd geschreven over de in Nederland ontluikende soevereinenbeweging, die zich actief afkeert van de huidige maatschappij en de regels van de democratische rechtsstaat niet erkent. De zogenoemde soevereinen in Nederland kregen de afgelopen maanden om verschillende redenen aandacht van de media.
 • Datum: 24 jul 2023
 • Auteur: NCTV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5