Kennisbank onderwerp

De aanpak van Personen met Verward Gedrag is een complexe verantwoordlijkheid. Een aanpak die start met preventie en vroegsignalering binnen de gemeentelijke grenzen en langs verschillende vormen van hulp en begeleiding eindigt bij regionaal georganisseerde vormen van gedwongen zorg. Binnen dit spectrum bevinden zich mensen die (tijdelijk) de grip op het leven kwijt zijn. Soms eenmalig of incidenteel, maar soms ook langdurig en in ernstige mate. Dan is intensieve hulpverlening of zorg nodig. Zeker wanneer deze personen een risico vormen voor de veiligheid van henzelf of hun omgeving. 

Het spreekt voor zich dat de aanpak van Personen met Verward Gedrag veel en verschillende partijen met elkaar verbindt.  Elkaar kennen en weten te vinden in een grote eenheid als Rotterdam is van enorme waarde. Voor de professionals, maar ook voor de personen voor wie we het uiteindelijk doen. 

Burgemeester De Witte van Albrandswaard is bestuurlijk portefeuillehouder Personen met Verward Gedrag in onze eenheid. Burgemeester De Vries van Sliedrecht is referent op deze portefeuille.

De VAR faciliteert de ontmoetingsfunctie van het netwerk en ondersteunt de portefeuillehouder in zijn regionale rol.

Op deze pagina vindt u informatie over de regionale aanpak Personen met Verward Gedrag en over relevante landelijke ontwikkelingen op dit dossier. Voor informatie over de Wet Verplichte GGZ hebben wij een apart webdossier in de kennisbank.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

In dit onderzoek, in opdracht van de VAR, is onderzocht in hoeverre de huidige invulling van de hoorplicht van de burgemeester in het kader van de Wvggz bij het nemen van een crisismaatregel aan het doel van de wetgever tegemoet komt. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudenten Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Op 6 november 2019 ondertekenden de 10 burgemeesters in Zuid Holland Zuid het machtigingsbesluit politie zorgmeldingen inzake personen met verward gedrag. Hiermee mag de politie haar niet-acute zorgen over deze doelgroep voortaan in een directe lijn delen met het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Het getekende machtigingsbesluit van de burgemeesters van ZHZ t.b.v. de niet-acute politie zorgmeldingen over personen met verward gedrag.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In opdracht van het ministerie van VWS heeft Dr. Bauke Koekkoek een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke inrichting van een informatie- en kennisinfrastructuur voor de lokale aanpak van personen met verward gedrag. De verkenning heeft plaatsgevonden in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven personen met verward gedrag van ZonMw. Staatssecretaris Blokhuis zal komend najaar reageren op de aanbevelingen van Dr. Koekkoek.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Dr. Bauke Koekkoek
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 78

Plannen van aanpak

De gepresenteerde aanpak zet in op sneller een dak boven het hoofd en meer persoonlijke aandacht voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers. Met nieuwe vormen van nachtopvang, meer maatwerk en het voorkomen van problemen kunnen kwetsbare Rotterdammers sneller onderdak krijgen en een stabiel leven opbouwen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 64
Eindrapportage over de stand van zaken in Oost-Nederland
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur: J. Jonker
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 20

In de media

Persbericht naar aanleiding van de evaluatie van de hoorplicht Wvggz
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Laatst toegevoegde documenten

In dit onderzoek, in opdracht van de VAR, is onderzocht in hoeverre de huidige invulling van de hoorplicht van de burgemeester in het kader van de Wvggz bij het nemen van een crisismaatregel aan het doel van de wetgever tegemoet komt. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudenten Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit.
 • Datum: 14 apr 2021
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
Persbericht naar aanleiding van de evaluatie van de hoorplicht Wvggz
 • Datum: 14 apr 2021
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
De gepresenteerde aanpak zet in op sneller een dak boven het hoofd en meer persoonlijke aandacht voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers. Met nieuwe vormen van nachtopvang, meer maatwerk en het voorkomen van problemen kunnen kwetsbare Rotterdammers sneller onderdak krijgen en een stabiel leven opbouwen.
 • Datum: 17 mrt 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 64