Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor inbraken, diefstallen en vernielingen. Toepassing van het Keurmerk Veilig Ondernemen leidt tot een aanmerkelijke verbetering van de veiligheid.

Uitgaansgelegenheden en uitgaansgebieden kunnen tot problemen in de openbare orde leiden: wangedrag van bezoekers binnen of op straat, drugsgebruik, alcoholmisbruik, overlast, vervuiling en vernielingen. Wanneer ondernemers, gemeenten en politie samenwerken kan de situatie sterk verbeteren.

Feiten en achtergrond

Factsheet CCV. Het doel van project De Confrontatie is minderjarige jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van (overmatig) alcoholgebruik in het publieke domein en om herhaling van alcoholmisbruik te voorkomen.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Onderzoek van eind 2016 van het ministerie van VWS naar alcoholgebruik en toezicht. Toelichting van het CCV op het onderzoek in relatie tot uitgaansgeweld.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Powerpointpresentatie van technische proeftuin in Eindhovens drukst bezochte uitgaansstraat.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Tinus Kanters
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 28
De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt bij het realiseren van veilige en gezellige uitgaansgebieden. Door partners aan elkaar te binden en problemen te analyseren, kunnen maatregelen worden ingezet die de veiligheid echt verbeteren.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 48

Documenten

Exploitatie van een coffeeshop door een stichting. De gemeente Zwijndrecht heeft goede ervaringen.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Gemeente Zwijndrecht
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Met de nieuwe Horecanota streeft Rotterdam naar een goede mix van kwaliteit en kwantiteit in de horeca. Hierdoor ontstaat een levendige binnenstad en een bruisende aantrekkelijke stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De nieuwe nota is tot stand gekomen na consultatie van bewoners en ondernemers.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 108
Het handboek KVO beschrijft welke partijen samen aan tafel gaan zitten en welke stappen moeten worden genomen om te komen tot een veilig winkelgebied.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 58

Laatst toegevoegde documenten

Onder regie van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is op 17 juni een actieplan Veilig Ondernemen 2019-2022 vastgesteld. Het NPC wil met dit actieplan een bijdrage leveren aan een veilig ondernemersklimaat en daarmee aan een veiligere samenleving.
 • Datum: 2 aug 2019
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Beschrijving van het nationale actieprogramma veilig ondernemen 2019-2022
 • Datum: 2 aug 2019
 • Auteur: Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
Met de nieuwe Horecanota streeft Rotterdam naar een goede mix van kwaliteit en kwantiteit in de horeca. Hierdoor ontstaat een levendige binnenstad en een bruisende aantrekkelijke stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De nieuwe nota is tot stand gekomen na consultatie van bewoners en ondernemers.
 • Datum: 24 mei 2017
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 108