Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Praktijkvoorbeelden

Welke communicatie is van belang om van Buurt Bestuurt een succes te maken?
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Carolien van Eykelen
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Mijn Rotterdam is dé centrale digitale ontmoetingsplek waar Rotterdammers de mogelijkheid hebben om mee te denken, -doen en - beslissen. Een plek waar Rotterdammers en ambtenaren elkaar weten te vinden en samen een stad creëren waarin het goed samenwerken en leven is. En waar bewoners meer invloed hebben op gemeentelijk beleid en hun leefomgeving.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is welke ruimte er is voor zeggenschap bij beleid of een project, gebruikt de gemeente Rotterdam de participatiecirkel.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3

Plannen van aanpak

Hoe zorg je ervoor dat bewoners zich actief willen gaan inzetten? Tips hoe je dit kunt doen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Carolien van Eykelen
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Op welke vragen geeft een goed participatieplan antwoord? Een handreiking om je op weg te helpen een participatieplan op te stellen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 31

Documenten

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, politie, gemeenten en veiligheidsregio om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt door de politie ingezet bij urgente zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, zoals bij: overval en beroving, diefstal of inbraak, vermissing, doorrijden na aanrijding.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Bureau Burgernet Rotterdam
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Opsporing is niet langer het exclusieve domein van de overheid. Iedereen die dat zou willen kan een bijdrage leveren. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? En hoe worden wederzijdse verwachtingen in deze samenwerking waargemaakt? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: TNO Arnout de Vries – Shanna Wemmers
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 49

Feiten en achtergrond

In Rotterdam, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, doen burgers steeds vaker aan digitale buurtpreventie. In buurtveiligheidsgroepen, zoals een zelf opgerichte WhatsAppgroep of een buurtgroep in de Veilige Buurtapp werken zij samen aan de veiligheid in de buurt. In deze studie naar de effecten van digitale buurtpreventie in Rotterdam reconstrueerden wij - aan de hand van beleidsstukken en interviews - eerst de aan dit materiële beleid ten grondslag liggende beleidslogica. Die gaat er vanuit digitale buurtpreventie leidt tot een verbetering van de veiligheid, veiligheidsbeleving en leefbaarheid in een deelnemende buurt, maar wordt dat effect in de Rotterdamse praktijk ook bereikt?
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Marnix Eysink Smeets e.a.
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 112
In het huidige tijdsgewricht is de zorg voor veiligheid verschoven van een exclusieve taak van de politie naar een gedeelde verantwoordelijkheid tussen een groot aantal publieke en private partijen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dat is een gegeven, ieder moet zijn/haar eigen rol pakken om een bijdrage te leveren aan een veilige samenleving. Burgerparticipatie is hier een mooie uiting van, waarmee nog veel winst is te behalen in de nabije toekomst. Dat vereist wel dat we ervoor zorgen dat de politie – ook als er nieuwe mogelijkheden bijkomen – de regie blijft behouden, om nadelen te ondervangen en condities te creëren waarin kansen optimaal benut worden.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Nicolien Kop Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Er zijn weliswaar initiatieven die het betrekken van burgers bij de opsporing onderzoeken en stimuleren, maar het gebeurt nog onvoldoende. Het doel zou moeten zijn een treetje hoger op de participatieladder. Een overzicht van de kansen die er liggen voor politie en OM, ook ter inspiratie om op dat gebied nog meer te gaan ondernemen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Nicolien Kop Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Drs. Henk Sollie en dr. Nicolien Kop van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie met online middelen. In hun onderzoek ‘Burgerparticipatie bij opsporingsonderzoek Venne’ hebben ze ervaringen van de eenheid Zeeland- West-Brabant vastgelegd en burgers naar hun mening hierover gevraagd. Burgers waarderen de participatie, maar de inzet kan volgens de onderzoekers optimaler
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Drs. Henk Sollie en dr. Nicolien Kop van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Grafische bestanden

Infographic horende bij het onderzoek alerte burgers, meer veiligheid? Onderzoek naar de werking van digitale buurtpreventie in Rotterdam
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Marnix Eysink Smeets e.a.
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Praktische documenten

Informatie over Burgernet, welke op de gemeentelijke Websites geplaatst kan worden.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Laatst toegevoegde documenten

Informatie over Burgernet, welke op de gemeentelijke Websites geplaatst kan worden.
 • Datum: 21 nov 2022
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Er zijn weliswaar initiatieven die het betrekken van burgers bij de opsporing onderzoeken en stimuleren, maar het gebeurt nog onvoldoende. Het doel zou moeten zijn een treetje hoger op de participatieladder. Een overzicht van de kansen die er liggen voor politie en OM, ook ter inspiratie om op dat gebied nog meer te gaan ondernemen.
 • Datum: 10 nov 2022
 • Auteur: Nicolien Kop Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Drs. Henk Sollie en dr. Nicolien Kop van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie met online middelen. In hun onderzoek ‘Burgerparticipatie bij opsporingsonderzoek Venne’ hebben ze ervaringen van de eenheid Zeeland- West-Brabant vastgelegd en burgers naar hun mening hierover gevraagd. Burgers waarderen de participatie, maar de inzet kan volgens de onderzoekers optimaler
 • Datum: 10 nov 2022
 • Auteur: Drs. Henk Sollie en dr. Nicolien Kop van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1