Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

Toelichting op het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Veiligheidssociëteit
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 22
Implementatie-informatie met lokale informatie over o.a. aanstelling of inhuur van Boa’s, processen, automatisering en relevante format documenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Veiligheidssociëteit
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
Implementatie bestuurlijke strafbeschikking een handreiking voor gemeenten
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Ministerie van Justitie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 42
Protocollenpakket van de GGD RR hoe om te gaan met kleinschalige incidenten en zedenzaken. De inzet van een KIZ team is daarbij een centraal onderdeel. Meer info hierover is te vinden op: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/zorgverlening/professionals/kleinschalige-incidenten-en-zedenzaken.html
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 269
Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van de ervaring en kennis die burgemeesters, politiefunctionarissen, officieren van justitie en gemeenteambtenaren met elkaar hebben gedeeld in drie workshops. Dit document is geschreven als een handreiking voor burgemeesters, maar ook bedoeld voor medewerkers van OM, politie en gemeenten.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 42
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 33
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Leerervaringen

In deze handreiking worden voorbeelden gegeven van APV-bepalingen waarmee meerdere gemeenten pionieren. Deze bepalingen zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken. Het doel is gemeenten te inspireren de lokale regelruimte te benutten bij de aanpak van ondermijning. Ook vindt de lezer hier nuttige tips en voorbeelden, zoals de toelichting op het college- en/of raadsvoorstel. Voorbeelden van eventuele aanwijzingsbesluiten, beleidsregels etc. die bij dergelijke bepalingen (kunnen) horen, zijn eveneens opgenomen.
 • Datum: 07 Jun 23
 • Auteur: Aanjaag Team Ondermijning i.s.m. RIEC's, gemeenten en VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Laatst toegevoegde documenten

In deze handreiking worden voorbeelden gegeven van APV-bepalingen waarmee meerdere gemeenten pionieren. Deze bepalingen zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken. Het doel is gemeenten te inspireren de lokale regelruimte te benutten bij de aanpak van ondermijning. Ook vindt de lezer hier nuttige tips en voorbeelden, zoals de toelichting op het college- en/of raadsvoorstel. Voorbeelden van eventuele aanwijzingsbesluiten, beleidsregels etc. die bij dergelijke bepalingen (kunnen) horen, zijn eveneens opgenomen.
 • Datum: 4 sep 2020
 • Auteur: Aanjaag Team Ondermijning i.s.m. RIEC's, gemeenten en VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 23 okt 2014
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 33
 • Datum: 23 okt 2014
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1