Kennisbank onderwerp

Contactpersoon VAR

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documenten

 • Datum: 26 May 19
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23
Alle sheets van de pleniare sprekers.
 • Datum: 26 May 19
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 55
Met de overgang van de shortlist naar de groepsscan, is de classificatie hinderlijk, overlastgevend en crimineel losgelaten. Een herkenbare en uniforme duiding van de aard en de ernst van problematisch groepsgedrag langs deze lijn is er sinds die tijd niet meer. Het werkproces om te komen tot een aanpak is daarmee ook gewijzigd. Immers, de classificatie bepaalde grotendeels hoe de aanpak eruit zag en welke partij daarin het voortouw nam. In opdracht van het WODC heeft Bureau Beke een advies uitgebracht over een werkbaar alternatief en een praktische handreiking opgesteld. Enkele gemeenten uit onze eenheid zijn daarbij nauw betrokken geweest.
 • Datum: 26 May 19
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Een samenvatting van het volledige rapport, dat ook te vinden is in deze Kennisbank.
 • Datum: 26 May 19
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Sinds de overgang van de shortlist naar de groepsscan, is de classificatie hinderlijk, overlastgevend en crimineel losgelaten. Een herkenbare en uniforme duiding van de aard en de ernst van problematisch groepsgedrag langs deze lijn is er sinds die tijd niet meer. Het werkproces om te komen tot een aanpak, is daarmee ook gewijzigd. Immers, de classificatie bepaalde grotendeels hoe de aanpak eruit zag en welke partij daarin het voortouw nam. In opdracht van het WODC heeft Bureau Beke een advies uitgebracht over een werkbaar alternatief en een praktische handreiking opgesteld. Enkele gemeenten uit onze eenheid zijn daarbij nauw betrokken geweest. Dit betreft de praktische handreiking. Het rapport en de samenvatting vindt u ook in deze Kennisbank.
 • Datum: 26 May 19
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Convenanten

Het modelconvenant van het Ministerie van J&V vormt de juiste juridische basis om binnen de lokale aanpak van problematische jeugdgroepen, informatie uit te wisselen tussen partners onderling.
 • Datum: 26 May 19
 • Auteur: Ministerie J&V
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Laatst toegevoegde documenten

Met de overgang van de shortlist naar de groepsscan, is de classificatie hinderlijk, overlastgevend en crimineel losgelaten. Een herkenbare en uniforme duiding van de aard en de ernst van problematisch groepsgedrag langs deze lijn is er sinds die tijd niet meer. Het werkproces om te komen tot een aanpak is daarmee ook gewijzigd. Immers, de classificatie bepaalde grotendeels hoe de aanpak eruit zag en welke partij daarin het voortouw nam. In opdracht van het WODC heeft Bureau Beke een advies uitgebracht over een werkbaar alternatief en een praktische handreiking opgesteld. Enkele gemeenten uit onze eenheid zijn daarbij nauw betrokken geweest.
 • Datum: 6 dec 2017
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Een samenvatting van het volledige rapport, dat ook te vinden is in deze Kennisbank.
 • Datum: 6 dec 2017
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Sinds de overgang van de shortlist naar de groepsscan, is de classificatie hinderlijk, overlastgevend en crimineel losgelaten. Een herkenbare en uniforme duiding van de aard en de ernst van problematisch groepsgedrag langs deze lijn is er sinds die tijd niet meer. Het werkproces om te komen tot een aanpak, is daarmee ook gewijzigd. Immers, de classificatie bepaalde grotendeels hoe de aanpak eruit zag en welke partij daarin het voortouw nam. In opdracht van het WODC heeft Bureau Beke een advies uitgebracht over een werkbaar alternatief en een praktische handreiking opgesteld. Enkele gemeenten uit onze eenheid zijn daarbij nauw betrokken geweest. Dit betreft de praktische handreiking. Het rapport en de samenvatting vindt u ook in deze Kennisbank.
 • Datum: 6 dec 2017
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0